Invigning av KTH Live-in lab

Idag invigdes KTH Live-in Lab en plattform för accelererad innovation i samhällsbyggnadssektorn för samverkan mellan akademi och näringsliv. KTH Live-in Lab driver flertalet testbäddar i verkliga miljöer för test och forskning av ny teknik och nya metoder. Om ni är intresserade att veta mer om KTH Live-in Lab så kommer …