"Länken till framtidens kompetens”

arkitekur.png

Vi skapar en naturlig samverkan mellan arkitekter, ingenjörer och andra specialister redan från studietiden.

Som medlem blir man en del av samhällsbyggnadssektorns samlade forum för direktkontakt med utbildning och forskning vid KTH.

U-huset.png
abeskolan.png

En perfekt matchning mellan arbetsmarknadens behov och KTH-studenternas kompetens och förväntningar.

Styrelsen 20/21

Representanter från branschen

Johan Berg, NCC, Ordförande

Katja Leander, Vasakronan

Jan Karlsson, Akademiska Hus

Linda Sabel, Lantmäteriet

Hans Celander, Trafikverket

Hans Söderström, Installatörföretagen

Kristin Andersson, Stockholm Byggmästareförening

Jan Kjellson, Peab

Representanter från KTH ABE-skolan

Muriel Beser Hugosson, Skolchef

Kjartan Gudmundsson, Grundutbildningsansvarig

Claes Sörstedt, Arkitekturskolan

Johan Silwerbrand, Byggvetenskap

Studentrepresentanter

KTH-studenter representeras av adjungerade ledamöter,
utsedda av studentsektionerna. Dessa är i huvudsak
studentsektionens ordförande och/eller näringslivsansvariga.

30

Över trettio års arbete

40

Medlemsföretag

5

Högskoleprogram

10

Aktiviteter per år

Nya tunnelbanekartan (1).png