top of page
cropped-header-1.png

VÅRA AKTIVITETER

0A7ABA48-FDCB-4B6F-AE16-5CC024C219E1_1_1

Årsmöte med exjobbsmingel

Under föreningens årsmöte bestäms föreningens verksamhet, styrelse mm. ABE-skolans representanter deltar i årsstämman och är med och bestämmer föreningens verksamhet för nästkommande år

29542205_2075447219397151_53491371472367

Gymnasiekampanjen

Samhällsbyggnadslänken anordnar varje år en kampanj "Framtidsbyggarna" med besök hos gymnasieskolor för att bibehålla det höga söktrycket till utbildningarna samt att i ett tidigt skede fånga gymnasieelevernas intresse för samhällsbyggnadsbranschen. Under kampanjen marknadsförs samtliga ABE-skolans program i samråd med skolan.

IMG_0815.JPG

Inriktningsvalinformation

Kring årsskiftet arrangerar Samhällsbyggnadslänken tillsammans med representanter från branschen en informationskväll inför valet av inriktning t.ex för studenter i årskurs 2, Samhällsbyggnad. Denna informationsföreläsning anordnas som komplement till ABE-skolans egna inriktningsvalinformation och anordnas senare.

52020662_2319934754948395_80436244027403

Medlemskonferens

Inför sommaren samlar vi medlemsföretagen samt KTH för en medlemskonferens för att diskutera aktuellt utbildningsinriktat innehåll. Konferensen fungerar som grund för samarbetet mellan branschen och KTH och ger möjlighet till många givande och intressanta diskussioner vars slutsatser kan komma att användas i framtida utbildningsinnehåll. Samtliga studentrepresentanter bjuds in att delta på konferensen och bidra med tankar och funderingar.

DSC07122.JPG

Samhällsbyggnadslänken är en av grundarna till Open House Stockholm, en arkitekturfestival med syfte att involvera allmänheten i stadens utveckling och stimulera intresset för arkitektur och samhällsbyggande. Open House arrangeras i över 30 storstäder i hela världen. Open House Stockholm är ett naturligt sätt att knyta utbildningarna närmare varandra med ett minst sagt utbildningsrelaterat innehåll.

IMG_2047 2.jpg

S-länkendagen

Under en dag i augusti välkomnar vi samtliga nyantagna studenter, på de oss tillhörande programmen, till KTH med en dag fylld med inspirerande föreläsningar och studiebesök med syftet att föra studenterna närmare varandra inför deras framtida arbete tillsammans i branschen. ABE-skolan bjuds in att delta och hälsa de blivande teknologerna välkomna. Under S-länkendagen samlar vi drygt 60 engagerade studenterna i högre årskurs ifrån samtliga program som hjälper oss arrangera dagen.

S-excellance.jpg

Excellencestipendium

Samhällsbyggnadslänken förvaltar excellencestipendet, ett pris som delas ut varje år till en student från vardera studentsektion som har utfört ett excellent och utmärkande arbete inom studentverksamheten. Excellencerna bjuds in att åka på studieresa tillsammans med företag och Samhällsbyggnadslänken. Respektive styrelse på studentsektionerna ansvarar för genomförandet av valet till excellence.

IMG_1159.jpg

Sommarpraktik

På initiativ av Samhällsbyggnadslänken och Stockholms Byggmästareförening skapades ett forum för studenter i lägre årskurser att möta branschen kring sommarpraktik. Ett första steg i studenternas framtida arbetsmarknad.

bottom of page