Delta i studentaktiviteter under våren

Träffa studenterna och samtala om ett aktuellt tema, följ med på våra aktiviteter under våren där ni som medlemsföretag får möjlighet till utbyte med studenterna. I samarbete med Vårbalen på Samhällsbyggnadssektionen arrangerar vi årligen aktiviteter riktade mot studenter tillsammans med våra medlemsföretag. Som medlemsföretag deltar man gratis i dessa aktiviteter (exempelvis lunchföreläsning, …

Information om kommande aktiviteter

Verksamhetsåret är i full gång och vi har mycket som pågår under våren. Nytt för i år är att föreningen tillsammans med Stockholms Byggmästareförening har skapat ett initiativ där vi hjälper studenter på Samhällsbyggnadsprogrammet med att hitta sommarpraktik/sommarjobb. Onsdagen den 27 mars 2019 bjuder vi in företag och studenter att delta …

Med din hjälp rekryterar vi framtidens samhällsbyggnadsstudenter!

Nu går vi ut på skolorna för att rekrytera framtidens samhällsbyggare. – Och vi behöver er hjälp.   KTH-studenter från Samhällsbyggnadsprogrammen kommer under våren att besöka gymnasieskolor runt om i Stockholm för att informera eleverna om Samhällsbyggnadsprogrammen. Vi kommer att samtala med dem genom en enkel digital enkät, dela ut …

Möt studenterna på Energi & Miljö

Möt studenterna på Energi & Miljö som är intresserade av miljöteknik och hållbar infrastruktur samt hållbar samhällsplanering och stadsutformning     Studenterna på Energi och Miljö anordnar under våren två stycken mastervent inom miljöteknik och hållbar infrastruktur samt hållbar stadsutveckling och stadsutformning. Detta är en bra möjlighet för er företag …

Informationsmöte för att ta emot studenter för sommarpraktik

Studenter som läser första året vid Samhällsbyggnadsprogrammet på KTH ska under fyra veckor, mellan terminens slut och byggsemestern, söka sommarpraktik. Syftet med praktiken är att ge studenterna en relevant inblick i sitt framtida yrke. Vi vill förbereda dem så bra som möjligt för sina kommande yrkesroller så att steget från …

Nytt år nya tag

Välkomna tillbaka efter ledigheten. Nu påbörjar vi andra halvan av vårt verksamhetsår med både nytt och gammalt. Välkomna på frukostseminarium hos Stockholms Byggmästareförening med information om föreningens nya initiativ kring korttidspraktik för studenter. Mer information om det i separat inlägg. I övrigt pågår planering av studieresan med excellenserna samt inriktningsvalinformation …

Vi välkomnar vår nya Styrelse

På årsmötet den 23 oktober valdes den nya styrelsen för verksamhetsåret 18/19. Tre helt nya ansikten välkomnades samt flertalet omval från tidigare styrelse. Den nya styrelsen består utav: Representanter från branschen Johan Berg, NCC, Ordförande  Nicklas Walldán, Vasakronan Susanne Malmgren, Akademiska Hus Maria Nässert Ericsson, Lantmäteriet Henrik Zetterquist, Trafikverket Hans …