Med din hjälp rekryterar vi framtidens samhällsbyggnadsstudenter!

Nu går vi ut på skolorna för att rekrytera framtidens samhällsbyggare. – Och vi behöver er hjälp.   KTH-studenter från Samhällsbyggnadsprogrammen kommer under våren att besöka gymnasieskolor runt om i Stockholm för att informera eleverna om Samhällsbyggnadsprogrammen. Vi kommer att samtala med dem genom en enkel digital enkät, dela ut …

Möt studenterna på Energi & Miljö

Möt studenterna på Energi & Miljö som är intresserade av miljöteknik och hållbar infrastruktur samt hållbar samhällsplanering och stadsutformning     Studenterna på Energi och Miljö anordnar under våren två stycken mastervent inom miljöteknik och hållbar infrastruktur samt hållbar stadsutveckling och stadsutformning. Detta är en bra möjlighet för er företag …

Informationsmöte för att ta emot studenter för sommarpraktik

Studenter som läser första året vid Samhällsbyggnadsprogrammet på KTH ska under fyra veckor, mellan terminens slut och byggsemestern, söka sommarpraktik. Syftet med praktiken är att ge studenterna en relevant inblick i sitt framtida yrke. Vi vill förbereda dem så bra som möjligt för sina kommande yrkesroller så att steget från …