cropped-header-1.png

FÖR ANSTÄLLDA PÅ ABE-SKOLAN

Samhällsbyggnadslänken vid KTH är en förening för samverkan mellan KTH och samhällsbyggnadsbranschen. Föreningen består utav drygt 40 medlemsföretag, exempelvis arkitektbyråer, teknikkonsultföretag, bygg- och fastighetsbolag, kommuner och myndigheter.

Föreningen agerar forum för branschen och KTH, Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad (ABE-skolan), för att säkra att utbildningens innehåll är anpassat efter samhällets och branschens behov. Vi är stolta över att vara den enda, största och första föreningen i denna typ av samverkan. Föreningen säkerställer att informationsutbyte mellan branschen och ABE-skolan sker och bidrar till ökad insikt i respektive verksamheter. Representanter från medlemsföretagen företräder medlemmarna i föreningens styrelse.

Samhällsbyggnadslänken anordnar ett antal studentaktiviteter under året tillsammans med våra medlemsföretag och knyter på så sätt närmare studenter och skapar kontakter i ett tidigt skede. Föreningen arbetar också för att skapa en naturlig samverkan mellan de olika studentsektionerna.

Vi riktar oss till studenter på följande program:

Arkitekturutbildningen 300 hp

Civilingenjör i Samhällsbyggnad 300 hp

Civilingenjör i Energi och Miljö 300 hp

Högskoleingenjör i Byggteknik och Design 180 hp

Högskoleutbildning i Byggproduktion 120 hp

Kandidatutbildning i Fastighet och Finans 180 hp

Kandidatutbildning i Fastighetsutveckling med Fastighetsförmedling 180 hp

AKTIVITETER

0A7ABA48-FDCB-4B6F-AE16-5CC024C219E1_1_1

Årsmöte med exjobbsmingel

Under föreningens årsmöte bestäms föreningens verksamhet, styrelse mm. ABE-skolans representanter deltar i årsstämman och är med och bestämmer föreningens verksamhet för nästkommande år

29542205_2075447219397151_53491371472367

Gymnasiekampanjen

Samhällsbyggnadslänken anordnar varje år en kampanj "Framtidsbyggarna" med besök hos gymnasieskolor för att bibehålla det höga söktrycket till utbildningarna samt att i ett tidigt skede fånga gymnasieelevernas intresse för samhällsbyggnadsbranschen. Under kampanjen marknadsförs samtliga ABE-skolans program i samråd med skolan.

IMG_0815.JPG

Inriktningsvalinformation

Kring årsskiftet arrangerar Samhällsbyggnadslänken tillsammans med representanter från branschen en informationskväll inför valet av inriktning t.ex för studenter i årskurs 2, Samhällsbyggnad. Denna informationsföreläsning anordnas som komplement till ABE-skolans egna inriktningsvalinformation och anordnas senare.

1.jpeg

Medlemskonferens

Inför sommaren samlar vi medlemsföretagen samt KTH för en medlemskonferens för att diskutera aktuellt utbildningsinriktat innehåll. Konferensen fungerar som grund för samarbetet mellan branschen och KTH och ger möjlighet till många givande och intressanta diskussioner vars slutsatser kan komma att användas i framtida utbildningsinnehåll.

Campus KTH_Joanna Messmer_01_edited.jpg

Samhällsbyggnadslänken är en av grundarna till Open House Stockholm, en arkitekturfestival med syfte att involvera allmänheten i stadens utveckling och stimulera intresset för arkitektur och samhällsbyggande. Open House arrangeras i över 30 storstäder i hela världen. Open House Stockholm är ett naturligt sätt att knyta utbildningarna närmare varandra med ett minst sagt utbildningsrelaterat innehåll.

IMG_2047 2.jpg

S-länkendagen

Under en dag i augusti välkomnar vi samtliga nyantagna studenter, på de oss tillhörande programmen, till KTH med en dag fylld med inspirerande föreläsningar och studiebesök med syftet att föra studenterna närmare varandra inför deras framtida arbete tillsammans i branschen. ABE-skolan bjuds in att delta och hälsa de blivande teknologerna välkomna. Under S-länkendagen samlar vi drygt 60 engagerade studenterna i högre årskurs ifrån samtliga program som hjälper oss arrangera dagen.