FÖR FÖRETAG

Samhällsbyggnadslänken vid KTH är en förening för samverkan mellan KTH och
samhällsbyggnadsbranschen. Föreningen består utav drygt 40 medlemsföretag,
exempelvis arkitektbyråer, teknikkonsultföretag, bygg- och fastighetsbolag, kommuner
och myndigheter. 

Föreningen agerar forum för branschen och KTH, Skolan för Arkitektur och
Samhällsbyggnad (ABE-skolan), för att säkra att utbildningens innehåll är anpassat
efter samhällets och branschens behov. Vi är stolta över att vara den enda, största och
första föreningen i denna typ av samverkan. Föreningen säkerställer att
informationsutbyte mellan branschen och ABE-skolan sker och bidrar till ökad insikt i
respektive verksamheter. Representanter från medlemsföretagen företräder
medlemmarna i föreningens styrelse. 

52020662_2319934754948395_80436244027403

Rikard Espling, VD Samhällsbyggnadslänken & Anette Scheibe Lorentzi, Stadsbyggnadsdirektör Stockholms stad

Vi företräder medlemmarna i deras strävan att

 • Stimulera rekrytering av motiverade studenter till KTH.

 • Påverka KTH:s utbildningar så att de är väl anpassade till samhällets och branschens behov.

 • Knyta utbildningen närmare arbetslivet genom studiebesök, gästföreläsningar och att på andra sätt skapa kontakter mellan studenter och branschen.

 • Skapa en naturlig samverkan mellan arkitekter, ingenjörer och andra specialister redan från studietiden.

Som medlem blir man en del av samhällsbyggnadssektorns samlade forum för direktkontakt med utbildning och forskning vid KTH. 

cropped-header-1.png

MEDLEMSKAP

Små företag 

 • Företag med färre än 50 arkitekter eller ingenjörer.

 • 0,5 basbelopp samt medlemsavgift 2 000 kr.*

Mellan företag

 • Företag med 51-200 arkitekter eller ingenjörer.

 • 1,0 basbelopp samt medlemsavgift 3 000 kr.*

Stora företag

 • Företag med fler än 201 arkitekter eller ingenjörer.

 • 2,0 basbelopp samt medlemsavgift 5 000 kr.*

Övriga

 • Branschföreningar, mikroföretag eller koncernbolag m.m.

 • 0,1 basbelopp samt medlemsavgift 1 000 kr.*

*Medlemskapet är bindande per verksamhetsår och förlängs om inte uppsägning sker för den 30 mars. Medlemsavgiften baseras på antalet anställda arkitekter/ingenjörer och erläggs i form av en serviceavgift (avdragsgill) och en medlemsavgift (icke avdragsgill).

Samhällsbyggnadssektorn behöver studenter som är motiverade och rustade för att utveckla framtidens infrastruktur, bostäder och samhällen. När KTH attraherar de bästa studenterna och ger dem den mest relevanta utbildningen kan vår bransch försätta att växa och utvecklas. Därför är medlemskapet viktigt för branschen!

 

Medlemsnytta

 

 • Påverkan – Medlemmarnas engagemang i föreningen bidrar till utveckling av utbildningen på KTH som sedan stärker kunskapen och bidrar till utveckling i vår bransch. Genom föreningen ges möjlighet till direktkontakt med utbildning och forskning på KTH.

 

 • Nätverk – Genom föreningens aktiviteter och kommunikation skapas förutsättningar för många kontaktytor som bidrar till att stärka och upprätthålla våra medlemmars nätverk. Föreningen knyter också utbildningen närmare arbetslivet i ett tidigt skede samt skapar en naturlig samverkan mellan arkitekter och ingenjörer redan från studietiden.

 

 • Marknadsföring – Som medlem i föreningen ges möjlighet till synlighet under hela året i olika sammanhang och kanaler.

 

 • Utveckling – Föreningen ger medlemmarna möjlighet till egen utveckling genom våra aktiviteter och samarbeten.

Intresserad av att bli medlem? Fyll i nedan eller kontakta oss här!

Tack för ditt intresse, du blir kontaktad snarast!

AKTIVITETER

0A7ABA48-FDCB-4B6F-AE16-5CC024C219E1_1_1

Årsmöte med exjobbsmingel

Under föreningens årsmöte bestäms föreningens verksamhet, styrelse mm. ABE-skolans representanter deltar i årsstämman och är med och bestämmer föreningens verksamhet för nästkommande år

Gymnasiekampanjen

Samhällsbyggnadslänken anordnar varje år en kampanj "Framtidsbyggarna" med besök hos gymnasieskolor för att bibehålla det höga söktrycket till utbildningarna samt att i ett tidigt skede fånga gymnasieelevernas intresse för samhällsbyggnadsbranschen. Under kampanjen marknadsförs samtliga ABE-skolans program i samråd med skolan.

29542205_2075447219397151_53491371472367

Inriktningsvalinformation

Kring årsskiftet arrangerar Samhällsbyggnadslänken tillsammans med representanter från branschen en informationskväll inför valet av inriktning t.ex för studenter i årskurs 2, Samhällsbyggnad. Denna informationsföreläsning anordnas som komplement till ABE-skolans egna inriktningsvalinformation och anordnas senare.

IMG_0815.JPG
1.jpeg

Medlemskonferens

Inför sommaren samlar vi medlemsföretagen samt KTH för en medlemskonferens för att diskutera aktuellt utbildningsinriktat innehåll. Konferensen fungerar som grund för samarbetet mellan branschen och KTH och ger möjlighet till många givande och intressanta diskussioner vars slutsatser kan komma att användas i framtida utbildningsinnehåll. Samtliga studentrepresentanter bjuds in att delta på konferensen och bidra med tankar och funderingar.

Campus KTH_Joanna Messmer_01_edited.jpg

Samhällsbyggnadslänken är en av grundarna till Open House Stockholm, en arkitekturfestival med syfte att involvera allmänheten i stadens utveckling och stimulera intresset för arkitektur och samhällsbyggande. Open House arrangeras i över 30 storstäder i hela världen. Open House Stockholm är ett naturligt sätt att knyta utbildningarna närmare varandra med ett minst sagt utbildningsrelaterat innehåll.

IMG_2047 2.jpg

S-länkendagen

Under en dag i augusti välkomnar vi samtliga nyantagna studenter, på de oss tillhörande programmen, till KTH med en dag fylld med inspirerande föreläsningar och studiebesök med syftet att föra studenterna närmare varandra inför deras framtida arbete tillsammans i branschen. ABE-skolan bjuds in att delta och hälsa de blivande teknologerna välkomna. Under S-länkendagen samlar vi drygt 60 engagerade studenterna i högre årskurs ifrån samtliga program som hjälper oss arrangera dagen.

S-excellance.jpg

Excellencestipendium

Samhällsbyggnadslänken förvaltar excellencestipendet, ett pris som delas ut varje år till en student från vardera studentsektion som har utfört ett excellent och utmärkande arbete inom studentverksamheten. Excellencerna bjuds in att åka på studieresa tillsammans med företag och Samhällsbyggnadslänken. Respektive styrelse på studentsektionerna ansvarar för genomförandet av valet till excellence.

IMG_1159.jpg

Sommarpraktik

På initiativ av Samhällsbyggnadslänken och Stockholms Byggmästareförening skapades ett forum för studenter i lägre årskurser att möta branschen kring sommarpraktik. Ett första steg i studenternas framtida arbetsmarknad.