top of page

FÖR FÖRETAG

Samhällsbyggnadslänken vid KTH är en förening för samverkan mellan KTH och
samhällsbyggnadsbranschen. Föreningen består utav drygt 40 medlemsföretag,
exempelvis arkitektbyråer, teknikkonsultföretag, bygg- och fastighetsbolag, kommuner och myndigheter. 

Föreningen agerar forum för branschen och KTH, Skolan för Arkitektur och
Samhällsbyggnad (ABE-skolan), för att säkra att utbildningens innehåll är anpassat
efter samhällets och branschens behov. Vi är stolta över att vara den enda,

största och första föreningen i denna typ av samverkan.

Föreningen säkerställer att informationsutbyte mellan branschen och ABE-skolan sker och bidrar till ökad insikt i respektive verksamheter.

Representanter från medlemsföretagen företräder medlemmarna i föreningens styrelse. 

52020662_2319934754948395_80436244027403

Rikard Espling, VD Samhällsbyggnadslänken & Anette Scheibe Lorentzi, biträdande stadsdirektör Stockholms stad

Vi företräder medlemmarna i deras strävan att

 • Stimulera rekrytering av motiverade studenter till KTH.

 • Påverka KTH:s utbildningar så att de är väl anpassade till samhällets och branschens behov.

 • Knyta utbildningen närmare arbetslivet genom studiebesök, gästföreläsningar och att på andra sätt skapa kontakter mellan studenter och branschen.

 • Skapa en naturlig samverkan mellan arkitekter, ingenjörer och andra specialister redan från studietiden.

Som medlem blir man en del av samhällsbyggnadssektorns samlade forum för direktkontakt med utbildning och forskning vid KTH. 

cropped-header-1.png

MEDLEMSKAP

Små företag 

 • Företag med färre än 50 arkitekter eller ingenjörer.

 • 0,5 basbelopp samt medlemsavgift 2 000 kr.*

Mellan företag

 • Företag med 51-200 arkitekter eller ingenjörer.

 • 1,0 basbelopp samt medlemsavgift 3 000 kr.*

Stora företag

 • Företag med fler än 201 arkitekter eller ingenjörer.

 • 2,0 basbelopp samt medlemsavgift 5 000 kr.*

Övriga

 • Branschföreningar, mikroföretag eller koncernbolag m.m.

 • 0,1 basbelopp samt medlemsavgift 1 000 kr.*

*Medlemskapet är bindande per verksamhetsår och förlängs om inte uppsägning sker för den 30 mars. Medlemsavgiften baseras på antalet anställda arkitekter/ingenjörer och erläggs i form av en serviceavgift (avdragsgill) och en medlemsavgift (icke avdragsgill).

Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 juli till 30 juni. 

Medlemsvillkor regleras i föreningens stadgar.

Samhällsbyggnadssektorn behöver studenter som är motiverade och rustade för att utveckla framtidens infrastruktur, bostäder och samhällen. När KTH attraherar de bästa studenterna och ger dem den mest relevanta utbildningen kan vår bransch försätta att växa och utvecklas. Därför är medlemskapet viktigt för branschen!

 

Medlemsnytta

 

 • Påverkan – Medlemmarnas engagemang i föreningen bidrar till utveckling av utbildningen på KTH som sedan stärker kunskapen och bidrar till utveckling i vår bransch. Genom föreningen ges möjlighet till direktkontakt med utbildning och forskning på KTH.

 

 • Nätverk – Genom föreningens aktiviteter och kommunikation skapas förutsättningar för många kontaktytor som bidrar till att stärka och upprätthålla våra medlemmars nätverk. Föreningen knyter också utbildningen närmare arbetslivet i ett tidigt skede samt skapar en naturlig samverkan mellan arkitekter och ingenjörer redan från studietiden.

 

 • Marknadsföring – Som medlem i föreningen ges möjlighet till synlighet under hela året i olika sammanhang och kanaler. Medlemsföretag erbjuds även möjlighet till gratis annonsering i vår exjobbsportal.

 

 • Utveckling – Föreningen ger medlemmarna möjlighet till egen utveckling genom våra aktiviteter och samarbeten.

Intresserad av att bli medlem? Fyll i nedan eller kontakta oss här!

Tack för ditt intresse, du blir kontaktad snarast!

AKTIVITETER

Samhällsbyggnadslänken anordnar ett antal studentaktiviteter under året tillsammans med våra medlemsföretag och knyter på så sätt närmare studenter och skapar kontakter i ett tidigt skede. 

bottom of page