För anställda på ABE-Skolan

Samhällsbyggnadslänken vid KTH är en förening för samverkan mellan KTH och samhällsbyggnadsbranschen. Föreningen består utav drygt 40 medlemsföretag, exempelvis arkitektbyråer, teknikkonsultföretag, bygg- och fastighetsbolag, kommuner och myndigheter.
Föreningen agerar forum för branschen och KTH ABE-skolan för att säkra att utbildningens innehåll är anpassat efter samhällets och branschens behov. Vi är stolta över att vara den enda, största och första föreningen i denna typ av samverkan. Föreningen säkerställer att informationsutbyte mellan branschen och ABE-skolan sker och bidrar till ökad insikt i respektive verksamheter. Representanter från ABE-skolan företräder skolan i föreningens styrelse.


Samhällsbyggnadslänken anordnar ett antal studentaktiviteter under året tillsammans med våra medlemsföretag och knyter på så sätt arbetslivet närmare studenter och skapar kontakter i ett tidigt skede. Föreningen arbetar också för att skapa en naturlig samverkar mellan de olika studentsektionerna.


Vi riktar oss till studenter inom ABE-skolans samtliga program: Civilingenjör i Samhällsbyggnad 300hp, Högskoleingenjör i Byggteknik och Design 180hp, Arkitekturutbildningen 300hp, Kandidatutbildning i Fastighet och Finans 180hp, Kandidatutbildning i Fastighetsutveckling med Fastighetsförmedling 180hp, Högskoleutbildning i Byggproduktion 120hp. Sen en tid tillbaka är också Civilingenjör i Energi och Miljö 300 hp en del av vår verksamhet eftersom en stor del av de studerande väljer att läsa sin master på ABE-skolan.

 

Aktiviteter