För Företag

Bli medlem

Samhällsbyggnadslänken vid KTH är en förening för samverkan mellan KTH och samhällsbyggnadsbranschen. Föreningen består utav drygt 40 medlemsföretag, exempelvis arkitektbyråer, teknikkonsultföretag, bygg- och fastighetsbolag, kommuner och myndigheter.
Föreningen agerar forum för branschen och KTH, Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggand (ABE-skolan), för att säkra att utbildningens innehåll är anpassat efter samhällets och branschens behov. Vi är stolta över att vara den enda, största och första föreningen i denna typ av samverkan. Föreningen säkerställer att informationsutbyte mellan branschen och ABE-skolan sker och bidrar till ökad insikt i respektive verksamheter. Representanter från medlemsföretagen företräder medlemmarna i föreningens styrelse.

Vi företräder medlemmarna i deras strävan att:

– Stimulera rekrytering av motiverade studenter till KTH.

– Påverka KTH:s utbildningar så att de är väl anpassade till samhällets och branschens behov.

– Knyta utbildningen närmare arbetslivet genom studiebesök, gästföreläsningar och att på andra sätt skapa kontakter mellan studenter och branschen.

– Skapa en naturlig samverkan mellan arkitekter, ingenjörer och andra specialister redan från studietiden.

Som medlem blir man en del av samhällsbyggnadssektorns samlade forum för direktkontakt med utbildning och forskning vid KTH.

Läs vårt Informationsblad

Medlemsavgift

Små företag men färre än 50 ingenjörer/arkitekter

  • 0,5 basbelopp samt medlemsavgift 2 000 kr

Företag med 51 till 200 ingenjörer/arkitekter

  • 1,0 basbelopp samt medlemsavgift 3 000 kr

Stora företag med fler än 200 ingenjörer/arkitekter

  • 2,0 basbelopp samt medlemsavgift 5 000 kr

Branschföreningar, Koncernbolag, Mikroföretag

  • 0,1 basbelopp samt medlemsavgift 1 000 kr

Aktiviteter