För Studenter

Kontakt

 

Samhällsbyggnadslänken vid KTH är en förening för samverkan mellan KTH och samhällsbyggnadsbranschen. Föreningen består utav drygt 40 medlemsföretag, exempelvis arkitektbyråer, teknikkonsultföretag, bygg- och fastighetsbolag, kommuner och myndigheter. 
Föreningen agerar forum för branschen och KTH, Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad (ABE-skolan), för att säkra att utbildningens innehåll är anpassat efter samhällets och branschens behov. Vi är stolta över att vara den enda, största och första föreningen i denna typ av samverkan. Föreningen deltar också i strategiska råd och följer på så sätt utbildningarnas utveckling.
 
Samhällsbyggnadslänken anordnar ett antal studentaktiviteter under året tillsammans med våra medlemsföretag och knyter på så sätt arbetslivet närmare studenter och  skapar kontakter i ett tidigt skede. Föreningen arbetar också för att skapa en naturlig samverkar mellan de olika studentsektionerna. 

Aktiviteter

Studentsektioner