top of page

Avtackning av styrelseledamöter

Uppdaterat: 13 maj

Hans Söderström, Styrbjörn Rudfelt, Rikard Espling, Johan Berg, Andreas Behm Fredin och Joanna Messmer.

Den 5 mars tackades styrelseledamöterna Johan Berg, Hans Söderström och Styrbjörn Rudfelt av under en styrelsemiddag.


Stort tack för ert engagemang och uppskattade insatser för föreningen och hela branschen!

Ett särskilt tack till Johan Berg som under många år varit Samhällsbyggnadslänkens och Open HouseStockholms ordförande och gjort fina insatser för båda föreningarnas utveckling.

Commentaires


bottom of page