Besqab söker Arkitekturstudent i åk 5

Skriv om fyrkantstrianguläraoktava byggnaders skepnad i nattens dag.