top of page

Cementa - Flertalet examensarbeten


Cementa har 17 olika förslag på examensarbeten. Dessa är knutna till deras fabriker i Slite och Skövde. Rubrikerna är listade nedan, det går även att läsa mer på deras hemsida:

 1. Råmjöl som kalkkälla i avsvavlingsanläggning

 2. Avvattning/torkning av gipsslurry

 3. Bästa homogeniseringseffekt Råkvarn 7

 4. Möjlighetsstudie för kött‐ och benmjölsanläggningen

 5. Optimering av råmaterial och bränslen

 6. Statistisk processtyrning råkvarnar

 7. Adaptiv askinmatning

 8. Variation av energi i kalcinatorn – Processeffektivitet

 9. Mappning av logistikflöden

 10. Logistik – Lagring av cement

 11. Digitalisering på Cementa AB

 12. Råmjölsinmatning skrubber

 13. Reverse Bogue med XRD och SEM

 14. Selektiv upplösning 2.0

 15. Fokus på hetmjölsmineralogin för minskade processtörningar

 16. Validering av XRD‐Rietveld analysmetod

 17. Projekt om efterbehandling med fokus på kulturhistoria, biologisk mångfald och friluftsliv vid Skattegården.

bottom of page