Föreningens historia

Inför jul påbörjade föreningen en sammanställning av föreningens historia som beskriver föreningens bakgrund och verksamhet samt vad föreningen har åstadkommit under åren. Sammanställningen tas fram med hjälp av föreningens tidigare VD:ar, styrelsemedlemmar och andra nyckelpersoner. Framöver kommer denna att finnas att läsa på föreningens hemsida.

Senaste inlägg

Visa alla

Träffa studenterna och samtala om ett aktuellt tema, följ med på våra aktiviteter under våren där ni som medlemsföretag får möjlighet till utbyte med studenterna. I samarbete med Vårbalen på Samhälls