top of page

Föreningens historia

Inför jul påbörjade föreningen en sammanställning av föreningens historia som beskriver föreningens bakgrund och verksamhet samt vad föreningen har åstadkommit under åren. Sammanställningen tas fram med hjälp av föreningens tidigare VD:ar, styrelsemedlemmar och andra nyckelpersoner. Framöver kommer denna att finnas att läsa på föreningens hemsida.

bottom of page