Hjälp oss att bli fler!

Föreningen söker fler medlemmar som tillsammans med oss vill verka för en kontinuerlig samverkan mellan KTH och branschen.

Hjälp oss att sprida ordet.