top of page

Hjälp oss att bli fler!

Föreningen söker fler medlemmar som tillsammans med oss vill verka för en kontinuerlig samverkan mellan KTH och branschen.

Hjälp oss att sprida ordet.Comments


bottom of page