Hjälp oss att bli fler!

Föreningen söker fler medlemmar som tillsammans med oss vill verka för en kontinuerlig samverkan mellan KTH och branschen.

Hjälp oss att sprida ordet.Senaste inlägg

Visa alla

Träffa studenterna och samtala om ett aktuellt tema, följ med på våra aktiviteter under våren där ni som medlemsföretag får möjlighet till utbyte med studenterna. I samarbete med Vårbalen på Samhälls