top of page

Inriktningsvalinformation

Den 4 februari genomförde vi det traditionsenliga inriktningsvalinformationen för årskurs 2 på Samhällsbyggnad som ett komplement till KTHs inriktningsvalinformation. Aktiviteten arrangeras i samarbete med Samhällsbyggnadssektionen. Företagsrepresentanter bjöds in för att prata om sin yrkesroll och på så sätt hjälpa studenter på traven i sina val. Årets evenemang genomfördes helt digitalt via Zoom.

bottom of page