top of page

Konferens 8 nov: Så framtidssäkrar vi det kompetenta samhällsbyggandet

KTH och Samhällsbyggnadslänken vid KTH tillsammans med Centrum för byggeffektivitet och Samhällsbyggarna bjuder in till konferens på temat livslångt lärande.

Hur ser vi till att kompetensen i branschen utvecklas i takt med samhällsutmaningarna? Hur bör ett lärosäte som KTH tänka för att bidra bäst till det livslånga lärandet i branschen?


Vi bjuder in dig som arbetar inom Samhällsbyggnadsbranschen att bidra i utformningen av nästa generations utbildningsutbud vid KTH.


Lyssna på intressanta talare från KTH och från näringslivet som berättar om arbetet med vidareutbildning. Dela dina tankar tillsammans med andra deltagare på konferensen. Här finns möjlighet att framtidssäkra det kompetenta samhällsbyggandet.


Välkommen till en spännande eftermiddag!


Comments


bottom of page