top of page

KTH Workshopserie Framtidens Ingenjörer

Samhällsbyggnadslänken genom VD Rikard Espling och ordförande Johan Berg har under 2021 deltagit i KTHs Workshopserie Framtidens Ingenjörer för att diskutera framtidens utbildningsprogram på KTH.


Läs hela rapporten här:


Framtidens ingenjör 2021 Rapport_Final
.pdf
Download PDF • 605KBCommenti


bottom of page