top of page

Livslångt lärande i fokus för framtidssäkring

Hur ser vi till att kompetensen i branschen utvecklas i takt med samhällsutmaningarna? Hur bör ett lärosäte som KTH tänka för att bidra bäst till det livslånga lärandet i branschen? Det diskuterades under konferensen "Så framtidssäkrar vi det kompetenta samhällsbyggandet" den 8 november.KTH ABE-skolan och Samhällsbyggnadslänken vid KTH tillsammans med Centrum för byggeffektivitet (CBE) och Samhällsbyggarna bjöd in representanter från branschen och akademin för att diskutera livslångt lärande.


Konferensen inleddes av Björn Berggren, skolchef Arkitektur och Samhällsbyggnad (ABE), KTH, och Rikard Espling, Samhällsbyggnadslänken. Sedan fortsatte Eva Liedholm Johnson, grundutbildningsansvarig ABE-skolan, KTH, som berättade om framtidens utbildning inom arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH.

 

Vad betyder livslångt lärande som en fortsatt kompetensförsörjning för arkitektur och samhällsbyggnad? Det berättade Magnus Helgesson och Stefan Petersson, ansvariga för Livslångt lärande vid ABE-skolan, KTH, om.

 

Johan Silfwerbrand, Centrum för byggeffektivitet/KTH gav en introduktion kring livslångt lärande inom samhällsbyggnadsbranschen. 

 

Dag Måhlstrand, Chief Innovation officer, Tyréns, Hans Celander, Head of competence, Trafikverket och Helena Westergård, Utvecklingsledare lärande, Skanska​ gav deltagarna branschens perspektiv på kompetensutveckling.

 

Efter föreläsningarna fick deltagarna diskutera det livslånga lärandets hur och vad i bikupor, modererat av Tina Karrbom Gustavsson, Centrum för byggeffektivitet/KTH.Tack till alla engagerade deltagare för de givande diskussionerna. Nu fortsätter arbetet med att framtidssäkra det kompetenta samhällsbyggandet.

Comments


bottom of page