Mottagningen

Nyligen satte vi igång med arbetet rörande Samhällsbyggnadslänkens dag under mottagningen 2021. Planeringsarbete pågår tillsammans med studentrepresentanter från de olika programmen och ramarna för dagen kommer att spikas framöver.