top of page

Mottagningen

Nyligen satte vi igång med arbetet rörande Samhällsbyggnadslänkens dag under mottagningen 2021. Planeringsarbete pågår tillsammans med studentrepresentanter från de olika programmen och ramarna för dagen kommer att spikas framöver.


bottom of page