Mottagningen

Nyligen satte vi igång med arbetet rörande Samhällsbyggnadslänkens dag under mottagningen 2021. Planeringsarbete pågår tillsammans med studentrepresentanter från de olika programmen och ramarna för dagen kommer att spikas framöver.


Senaste inlägg

Visa alla

Träffa studenterna och samtala om ett aktuellt tema, följ med på våra aktiviteter under våren där ni som medlemsföretag får möjlighet till utbyte med studenterna. I samarbete med Vårbalen på Samhälls