top of page

Samhällsbyggnadsprogrammet firade 20 år

Samhällsbyggnadsprogrammet vid KTH firade nyligen sitt 20-årsjubileum och bjöd in till jubileumsträff för att fira två decennier av framstående utbildning och banbrytande samhällsbyggande. Ett speciellt fokus låg på Samhällsbyggnadslänkens betydelse och deltagande i utformningen av programmet.

Under eftermiddagen deltog både nuvarande och före detta medarbetare under en tillställning med presentationer, mingel, tipspromenad och en god buffé. Johan Silfwerbrand, KTH ABE-skolan, berättade om programmets historiska utveckling, från de tidiga dagarna av Kungliga Lantmäteriutbildningen 1628 till sammanslagningen av civilingenjörsutbildningarna inom Lantmäteri samt Väg- och vatten 2003 och fram till idag.


  • 1628: Kungliga Lantmäteriutbildningen inrättas.

  • 1827: Teknologiska institutet inrättas - KTH räknar det som sin start.

  • 1851: VVK & civilingenjörsutbildning V startar i Högre Artilleriläroverket i Marieberg.

  • 1871: Teknologiska institutet tar över utbildningarna i väg & vatten samt i geodesi och topografi.

  • 1877: Teknologiska institutet blir Kungliga Tekniska Högskolan. V förlängs från 3 till 4 år och en 4-årig utbildning i arkitektur tillkommer.

  • 1932: KTH utökas med bland annat Lantmäteri.


Eva Liedholm Johnsson, grundutbildningsansvarig och tidigare programansvarig, samt Joakim Riml, nuvarande programansvarig, delade insikter om den omfattande revideringen av programmet som genomfördes inför hösten 2015. De betonade även den pågående verksamheten och framtidens vision för att fortsätta leverera en utbildning som möter de ständigt föränderliga kraven inom samhällsbyggnadsområdet.


Eva Liedholm Johnsson underströk vikten av samarbeten inom sektorn. Hon uttryckte sin stolthet över den branschnära utbildningen och de nära kopplingarna till Samhällsbyggnadslänken vid KTH.


På talarlistan fanns också skolchef Björn Berggren och företrädare för studentsektionen, Axel Göthberg och Arthur Åsberg.


Joanna Messmer, kanslichef för Samhällsbyggnadslänken vid KTH, delade glädjen över jubileumsträffen och framhöll även vikten av en nära samverkan mellan akademi och bransch.


- Det var en fantastiskt trevlig eftermiddag där vi fick möjlighet att reflektera över våra gemensamma framsteg. Det understryker verkligen hur viktigt det är att akademi och bransch arbetar tillsammans för att forma framtidens kompetens inom samhällsbyggnad, säger Joanna Messmer.

Kommentarer


bottom of page