top of page

Tio år i rollen men engagemanget tar aldrig slut

Rikard Espling firar tio år som vd för Samhällsbyggnadslänken vid KTH. Med ett stort engagemang arbetar han för ökad samverkan mellan utbildning och samhällsbyggnadsbransch med digitalisering, innovation och utveckling i fokus.

Rikard Espling, vd för Samhällsbyggnadslänken vid KTH

Rikard började sin resa på KTH år 1984 då han läste Väg och Vatten med inriktning produktion och ekonomi. Efter det har han arbetat som entreprenör och konsult och är sedan åtta år egenföretagare. När det gäller Samhällsbyggnadslänken vid KTH går hans engagemang många år tillbaka. Det började med en plats i styrelsen, som sedan ledde till att Rikard blev ordförande och de senaste tio åren har han varit vd. Sedan 2014 är han dessutom utsedd till Don. Don-orden är en sammanslutning av hedersutnämnda alumner på Samhällsbyggnadssektionen. För att bli Don behöver du ha tagit examen från Samhällsbyggnadsutbildningen på KTH eller från dess föregångare Väg och Vatten eller Lantmäteri och därefter varit yrkesverksam i minst tio år.


De tio åren Rikard varit vd ser han som positiva, spännande och utvecklande. Han tycker att Samhällsbyggnadslänken har tagit många initiativ, gjort mycket roliga saker och bidragit till en positiv utveckling för utbildningar och branschen. Vad som driver Rikard i sitt arbete är mötet med studenterna.

- Det är otroligt kul att träffa studenter som bidrar så väldigt mycket inför framtiden. När vi till exempel kan hjälpa till med att hitta sommarjobb eller exjobb känns det så klart jätteroligt. Men det kan också handla om studenter som kanske fastnat lite i studierna, att då hjälpa dem att komma vidare. Det gör jag även som Don.


Skapande och upplevelser

Samhällsbyggnadslänken har bland annat, tillsammans med andra aktörer och föreningar, bidragit till att skapa Centrum för Byggeffektivitet och Open House Stockholm. Med ett årligt besökarantal på 12 000 personer ger Open House Stockholm ett stort genomslag i samhället.

- Jag tycker det är fantastiskt att få vara med och öppna upp stadens platser och byggnader för allmänheten och skapa möjlighet till dialog kring frågor om arkitektur och stadsutveckling.


Samhällsbyggnadslänken förvaltar också Excellencestipendet, ett pris som varje år delas ut till en student från vardera studentsektion som har utfört ett excellent och utmärkande arbete inom studentverksamheten. Excellencerna bjuds in att åka på studieresa tillsammans med företag och Samhällsbyggnadslänken. Som vd har Rikard varit med och arrangerat flera studieresor och fått umgås med och se många spännande ställen tillsammans med excellencerna.

Pandemin skyndande på digitaliseringen

Rikard ser stora skillnader på KTH före och efter pandemin. Det var i och med den som digitaliseringen tågade in i undervisningen och hur man idag träffas är annorlunda.

- Undervisningen har förändrats ganska mycket och även studentträffarna har blivit mer digitala. Nu måste vi försöka hitta tillbaka till att träffas fysiskt i vardagen, men kanske under nya former.


Samtidigt har Samhällsbyggnadslänken arbetat mycket med digitalisering, till exempel har föreningen stöttat KTH med uppstart och marknadsföring av BIM-labbet, DiSa.

Rikard Espling, vd för Samhällsbyggnadslänken vid KTH

Som största utmaning inför framtiden har Rikard ett klart svar:

- Vi är fortfarande inte färdiga med praktikfrågorna. Det är så viktigt att få studenterna i lägre årskurser att komma ut på praktik i branschen. Det hjälper dem att tidigt få kontakter och kunna forma resten av sin studietid och framtid.


Samhällsbyggnadslänken fortsätter att driva på frågan kring praktik och på framtiden ser Rikard positivt. Framtiden där studenterna, skolan och branschen, som treenigheten, spelar en viktig roll.

- Vi behöver få in livslångt lärande och relevanta utbildningar för framtiden. Det är stora utmaningar i digitaliseringen och omställningen i branschen – både med AI och nya hjälpmedel. Detta behöver vi få in i både utbildning och bransch och jag tror att föreningen har en jätteviktig roll i det.

Alla behövs i samhällsbyggnadsbranschen

De personliga upplevelserna värderar Rikard högt och han minns tillbaka till när de under Samhällsbyggnadslänkens dag visade studenterna tunneln under riddarfjärden och Norra länken. Under åren har Samhällsbyggnadslänken också genomfört många konferenser med olika teman, till exempel digitalisering, forskningsfinansiering, jämställdhet samt livslångt lärande. Rikards arbete innebär många spännande möten med olika typer av personer, företag, organisationer och kommuner.

- Alla behövs för att samhällsbyggnadsbranschen ska bli så bra som möjligt. Vi lever i en föränderlig värld och vi alla måste bidra till att skapa bästa tänkbara kompetens för att möta framtiden. Tillsammans kan vi hjälpas åt med miljöfrågor och nya energisystem, det kräver kompetens och resurser!

Comments


bottom of page