top of page

Två kurser för dig som är yrkesverksam t.ex. som arkitekt

KTH och Institutionen för Arkitektur erbjuder under hösten 2021 två kurser för dig som är yrkesverksam t.ex. som arkitekt. Kurserna har nationell antagning på www.antagning.se, senast 15 april 2021. AD236V Arkitektur och genus: Introduktion 7,5 hp Kursen syftar till att ge verktyg för feministiska tolkningar av arkitektur och i förlängningen skapa ny arkitektur. Under kursen kommer vi att studera den samtida feministiska teoribildningen och undersöka hur hus och andra byggda strukturer förhåller sig till den. AD201V Svensk restaureringshistoria 7,5 hp Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om 1800- och 1900-talets teori och historia på byggnadsrestaureringens område i Sverige, med vissa parallella utblickar mot omvärlden. Välkommen att ansöka till våra kurser! Institutionen för Arkitektur

Comments


bottom of page