Styrelsen 20/21

Representanter från branschen

Johan Berg, NCC, Ordförande 

Katja Leander, Vasakronan

Jan Karlsson, Akademiska Hus

Linda Sabel, Lantmäteriet

Hans Celander, Trafikverket

Hans Söderström, Installatörsföretagen

Kristin Andersson, Stockholm Byggmästareförening

Jan Kjellson, Peab

 

Från KTH ABE-skolan

Muriel Beser Hugosson, Skolchef

Kjartan Gudmundsson, Grundutbildningsansvarig

Claes Sörstedt, Arkitekturskolan

Johan Silwerbrand, Byggvetenskap

 

Studentrepresentanter

KTH-studenter representerats av adjungerade ledamöter, utsedda av studentsektionerna.
Dessa är i huvudsak studentsektionens orförande och/eller näringslivsansvariga.