Styrelsen 19/20

Representanter från branschen

Johan Berg, NCC, Ordförande 

Nicklas Walldán, Vasakronan

Jan Karlsson, Akademiska Hus

Maria Nässert Ericsson, Lantmäteriet

Henrik Zetterquist, Trafikverket ersatt av Hans Celander, Trafikverket, adjungerad

Hans Söderström, Installatörsföretagen

Kristin Andersson, Stockholm Byggmästareförening

Jan Kjellson, Peab

 

 

Från KTH ABE-skolan

Muriel Beser Hugosson, Skolchef

Kjartan Gudmundsson, Grundutbildningsansvarig

Per Fransson, Arkitekturskolan

Johan Silwerbrand, Byggvetenskap

 

Studentrepresentanter

KTH-studenter representerats av adjungerade ledamöter, utsedda av studentsektionerna.
Dessa är i huvudsak studentsektionens orförande och/eller näringslivsansvariga.