Välkomna tillbaka efter sommaruppehåll!

Efter att i våras genomfört en lyckad gymnasiekampanj fick vi även i år motta många nya på samtliga program. Antagningen till KTH har som vanligt varit bra, med hög andel intagna på samtliga av ABE-skolands program och många sökande per plats. 

Vi passade på att välkomna de nyantagna studenterna och bekräfta att de gjort rätt val genom att traditionsenligt bjuda in till Samhällsbyggnadslänkens dag. Stort tack till Skanska, Trafikverket, Akademiska Hus och ALM för insatsen med studiebesök. Och tack till alla som var med och höll inspirerande föreläsningar för de nyantagna.

I juni hölls också föreningens årliga medlemskonferens där KTHs rektor närvarade för att prata om KTHs utveckling.

Näst på tur har vi Open House Stockholm 5-7 oktober som Samhällsbyggnadslänken är en av grundarna av.

23 oktober går årsmötet av stapeln.

Innan årets slut kommer vi också påbörja processen av arrangerandet av en ny excellenceresa, starta upp gymnasiekampanjen 2018 samt börja planera för inriktningsval under våren.