Vi välkomnar vår nya Styrelse

På årsmötet den 23 oktober valdes den nya styrelsen för verksamhetsåret 18/19. Tre helt nya ansikten välkomnades samt flertalet omval från tidigare styrelse.

Den nya styrelsen består utav:

Representanter från branschen

Johan Berg, NCC, Ordförande 

Nicklas Walldán, Vasakronan

Susanne Malmgren, Akademiska Hus

Maria Nässert Ericsson, Lantmäteriet

Henrik Zetterquist, Trafikverket

Hans Söderström, Installatörsföretagen

Kristin Andersson, Stockholm Byggmästareförening

Jan Kjellson, Peab

 

Från KTH ABE-skolan

Muriel Beser Hugosson, Skolchef

Kjartan Gudmundsson, Grundutbildningsansvarig

Per Fransson, Arkitekturskolan

Johan Silwerbrand, Byggvetenskap