FÖR STUDENTER

Samhällsbyggnadslänken vid KTH är en förening för samverkan mellan KTH och samhällsbyggnadsbranschen. Föreningen består utav drygt 40 medlemsföretag, exempelvis arkitektbyråer, teknikkonsultföretag, bygg- och fastighetsbolag, kommuner och myndigheter.

Föreningen agerar forum för branschen och KTH, Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad (ABE-skolan), för att säkra att utbildningens innehåll är anpassat efter samhällets och branschens behov. Föreningen deltar också i strategiska råd och följer på så sätt utbildningarnas utveckling.

Samhällsbyggnadslänken anordnar ett antal studentaktiviteter under året tillsammans med våra medlemsföretag och knyter på så sätt arbetslivet närmare studenter och skapar kontakter i ett tidigt skede. Föreningen arbetar också för att skapa en naturlig samverkan mellan de olika studentsektionerna.

Vi riktar oss till studenter på följande program:

Arkitekturutbildningen 300 hp

Civilingenjör i Samhällsbyggnad 300 hp

Civilingenjör i Energi och Miljö 300 hp

Högskoleingenjör i Byggteknik och Design 180 hp

Högskoleutbildning i Byggproduktion 120 hp

Kandidatutbildning i Fastighet och Finans 180 hp

Kandidatutbildning i Fastighetsutveckling med Fastighetsförmedling 180 hp

DSC_1372.JPG
cropped-header-1.png

AKTIVITETER

0A7ABA48-FDCB-4B6F-AE16-5CC024C219E1_1_1

Årsmöte med exjobbsmingel

Under föreningens årsmöte bestäms föreningens verksamhet, styrelse mm. ABE-skolans representanter deltar i årsstämman och är med och bestämmer föreningens verksamhet för nästkommande år

S-excellance.jpg

Excellencestipendium

Samhällsbyggnadslänken förvaltar excellencestipendet, ett pris som delas ut varje år till en student från vardera studentsektion som har utfört ett excellent och utmärkande arbete inom studentverksamheten. Excellencerna bjuds in att åka på studieresa tillsammans med företag och Samhällsbyggnadslänken. Respektive styrelse på studentsektionerna ansvarar för genomförandet av valet till excellence.

IMG_0815.JPG

Inriktningsvalinformation

Kring årsskiftet arrangerar Samhällsbyggnadslänken tillsammans med representanter från branschen en informationskväll inför valet av inriktning t.ex för studenter i årskurs 2, Samhällsbyggnad. Denna informationsföreläsning anordnas som komplement till ABE-skolans egna inriktningsvalinformation och anordnas senare.

1.jpeg

Medlemskonferens

Inför sommaren samlar vi medlemsföretagen samt KTH för en medlemskonferens för att diskutera aktuellt utbildningsinriktat innehåll. Konferensen fungerar som grund för samarbetet mellan branschen och KTH och ger möjlighet till många givande och intressanta diskussioner vars slutsatser kan komma att användas i framtida utbildningsinnehåll. Samtliga studentrepresentanter bjuds in att delta på konferensen och bidra med tankar och funderingar.

Campus KTH_Joanna Messmer_01_edited.jpg

Samhällsbyggnadslänken är en av grundarna till Open House Stockholm, en arkitekturfestival med syfte att involvera allmänheten i stadens utveckling och stimulera intresset för arkitektur och samhällsbyggande. Open House arrangeras i över 30 storstäder i hela världen. Open House Stockholm är ett naturligt sätt att knyta utbildningarna närmare varandra med ett minst sagt utbildningsrelaterat innehåll.

IMG_2047 2.jpg

S-länkendagen

Under en dag i augusti välkomnar vi samtliga nyantagna studenter, på de oss tillhörande programmen, till KTH med en dag fylld med inspirerande föreläsningar och studiebesök med syftet att föra studenterna närmare varandra inför deras framtida arbete tillsammans i branschen. ABE-skolan bjuds in att delta och hälsa de blivande teknologerna välkomna. Under S-länkendagen samlar vi drygt 60 engagerade studenterna i högre årskurs ifrån samtliga program som hjälper oss arrangera dagen.

IMG_1367.jpg

Studentaktiviteter

i samarbete med studentsektionerna anordnar Samhällsbyggnadslänken i form av bland annat lunchföreläsning tillsammans med våra medlemsföretag. Kontakta oss om ni har idéer på vad ni vill göra så hjälper vi till att förmedla rätt kontakter.

IMG_1159.jpg

Sommarpraktik

På initiativ av Samhällsbyggnadslänken och Stockholms Byggmästareförening skapades ett forum för studenter i lägre årskurser att möta branschen kring sommarpraktik. Ett första steg i studenternas framtida arbetsmarknad.