top of page

FÖR STUDENTER

Samhällsbyggnadslänken vid KTH är en förening för samverkan mellan KTH och samhällsbyggnadsbranschen. Föreningen består utav drygt 40 medlemsföretag, exempelvis arkitektbyråer, teknikkonsultföretag, bygg- och fastighetsbolag, kommuner och myndigheter.

Föreningen agerar forum för branschen och KTH, Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad (ABE-skolan), för att säkra att utbildningens innehåll är anpassat efter samhällets och branschens behov. Föreningen deltar också i strategiska råd och följer på så sätt utbildningarnas utveckling.

Samhällsbyggnadslänken anordnar bland annat inriktningsvalsinformation och har skapat en exjobbsportal för studenterna på ABE-skolans program. Föreningen arbetar också för att skapa en naturlig samverkan mellan de olika studentsektionerna.

Vi riktar oss till studenter på följande program:

Arkitekturutbildningen 300 hp

Civilingenjör i Samhällsbyggnad 300 hp

Civilingenjör i Energi och Miljö 300 hp

Högskoleingenjör i Byggteknik och Design 180 hp

Kandidatutbildning i Fastighet och Finans 180 hp

Kandidatutbildning i Fastighetsutveckling med Fastighetsförmedling 180 hp

DSC_1372.JPG
cropped-header-1.png

AKTIVITETER

Samhällsbyggnadslänken anordnar ett antal studentaktiviteter under året tillsammans med våra medlemsföretag och knyter på så sätt närmare studenter och skapar kontakter i ett tidigt skede. 

bottom of page