top of page

MEDLEMSKAP

Samhällsbyggnadslänken vid KTH är en förening för samverkan mellan KTH och samhällsbyggnadsbranschen. Föreningen består utav ca 40 medlemmar, exempelvis arkitektbyråer, teknikkonsultföretag, bygg- och fastighetsbolag, kommuner och myndigheter samt branschorganisationer. 

Föreningen agerar forum för branschen och KTH, Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad (ABE-skolan), för att säkra att utbildningens innehåll är anpassat efter samhällets och branschens behov.

 

Vi är stolta över att vara den enda, största och första föreningen i denna typ av samverkan.

Föreningen säkerställer att informationsutbyte mellan branschen och ABE-skolan sker och bidrar till ökad insikt i respektive verksamheter.

 

Representanter från medlemsföretagen företräder medlemmarna i föreningens styrelse. 

6.jpeg

Bild från föreningens medlemskonferens på temat livslångt lärande som arrangerades tillsammans med Centrum för Byggeffektivitet.

Samhällsbyggnadssektorn behöver studenter som är motiverade och rustade för att utveckla framtidens infrastruktur, bostäder och samhällen. När KTH attraherar de bästa studenterna och ger dem den mest relevanta utbildningen kan vår bransch försätta att växa och utvecklas. Därför är medlemskapet viktigt för branschen!

KTH-Kärt-Kaljuvee-1198.jpg
1IMG_1572
96c11a_e3dd7f6e14f543c1aa98f10efbed26d9~mv2
1IMG_1631
96c11a_f38f795e1b3b4644aeb147dbaedaeb70~mv2
96c11a_cc85211d05ed4197b48e2a541d218dab~mv2.jpeg
1
96c11a_c86f66ab7e3d42ca8cd7b6add81c7fa6~mv2
WhatsApp Image 2023-08-23 at 14.59.18 (1)
345145888_3513291105576322_3210515076265040527_n
2

VÅR VERKSAMHET

10.png

Utveckling

Genom informationsspridning och initiativ kring forskning och utveckling skapar vi nya former för samverkan mellan medlemmar och KTH. 

Vi är länken och kunskapsnavet och strävar efter hög kvalitet i våra samarbeten.

11.png

Nutid

Vi verkar för samverkan mellan medlemmar och studenter för att tillgängliggöra branschen för studenterna.

Här står nätverkande, information och matchningen i fokus.

12.png

Framtid

Genom ett utbyte mellan medlemmar, studenter och KTH så rustar vi studenterna på bästa möjliga sätt inför framtiden i branschen.

Vi verkar yrkesförberedande och arbetar med livslångt lärande.

IMG_2043.jpeg

Utveckling

Samverkan mellan medlemmar och KTH genom informationsspridning och initiativ kring forskning, utveckling och utbildning.

Länken och kunskapsnavet för informationsspridning.
 

Evenemang och plattform för kunskapsutbyte.
 

Nära dialog med branschen och KTH kring utbildning och forskning - nu och i framtiden.

10.png

Nutid

Samverkan mellan medlemmar och KTH-studenter genom informationsspridning och tillgängliggöra branschen för studenter.

Visa upp hela branschens bredd och kompetens inför studenternas framtida karriärval.
 

Nätverkskapande aktiviteter mellan branschen, KTH och studenterna på bästa möjliga sätt

Matchning av studenter och branschen inför exjobb, sommarjobb och andra jobb.

IMG_2758inriktningsval.JPG
11.png
WhatsApp Image 2023-08-23 at 14.59.18 (1).jpeg

Framtid

Samverkan mellan medlemmar och KTH genom att praktiskt rusta studenterna inför framtiden.

Stötta  studenter med relevant praktisk arbetslivserfarenhet tidigt i utbildningen där behoven är som störst.

Öka studenternas förståelse för hur teori och praktik hänger ihop och därmed verka för bättre studieresultat och stärkt professionell kompetens.

Vara en nyckelspelare inom livslångt lärande och verka för att yrkesverksamma återvänder till KTH för vidareutbildning.

12.png
bakgrund.png

Varför är engagemanget viktigt?

Att engagera sig i föreningen är ett utmärkt sätt att stärka en organisations närvaro på en av Sveriges främsta tekniska högskolor.

Genom föreningens aktiviteter och evenemang kan branschen etablera kontakt med studenter som blir framtidens medarbetare och som är intresserade av samhällsbyggnad och stadsutveckling.

Detta leder till nya samarbeten, rekryteringsmöjligheter och kunskapsutbyte.

Det är också viktigt att branschen tar ansvar för framtiden genom att stötta forskning och utveckling.

Genom att vara en del i dessa samarbeten med KTH bidrar branschen till att säkra att nästa generation samhällsbyggare är välutbildade och förberedda för att möta framtidens utmaningar.

Dessutom kan samarbeten leda till innovativa lösningar och nya affärsmöjligheter.

 

Genom att engagera sig i föreningen och verka för ökad forskning och utveckling bidrar branschen till att lägga en hållbar grund för framtidens utbildning.

logga 2 vektor vit_edited.png
logga 2 vektor vit_edited.png
logga 2 vektor vit_edited.png

PRISER OCH MEDLEMSVILLKOR 
från 2024

Företag/
organisationer 

  • Företag/organisationer med upp till 100 arkitekter och/eller ingenjörer.

  • 0,5 basbelopp samt medlemsavgift 2 000 kr.*

Mellan företag/
mellan organisationer

  • Företag/organisationer med fler än 100 och upp till 200 arkitekter och/eller ingenjörer.

  • 1,0 basbelopp samt medlemsavgift 5 000 kr.*

Stora företag/
stora organisationer

  • Företag/organisationer med fler än 200 arkitekter och/eller ingenjörer.

  • 2,0 basbelopp samt medlemsavgift 5 000 kr.*

Andra

  • Branschföreningar och branschorganisationer,

  • Små företag**

  • Koncernbolag*** 

  • 0,1 basbelopp samt medlemsavgift 1 000 kr.*

*Medlemskapet är bindande per verksamhetsår och förlängs om inte uppsägning sker före den 30 mars. Medlemsavgiften baseras på antalet anställda arkitekter/ingenjörer inom Storstockholmsområdet och erläggs i form av en serviceavgift (avdragsgill) och en medlemsavgift (icke avdragsgill).

Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 juli till 30 juni. 

Medlemsvillkor regleras i föreningens stadgar.

**Med små företag menas i detta fall företag med upp till 10 heltidsanställda arkitekter/ingenjörer inom Storstockholmsområdet .  

***Koncernbolag kan ansluta sig i kategorin "andra" om moderbolaget är anslutet i kategori "stora företag/organisationer"

Prova-på medlemskap för nya medlemmar
Nya medlemmar erhåller 50% rabatt på medlemsavgiften under det första året. 

Behöver ni pausa ert medlemskap?
Ibland kan man behöva pausa sitt medlemskap t.ex om tid och resurser inte räcker till. För att ändå fortsatt vara en del av föreningen erbjuder vi möjlighet att pausa medlemskapet under en period. Medlemskapet övergår då till ett stödmedlemskap under perioden. Kontakta oss för mer information

Intresserad av att bli medlem? Fyll i nedan eller kontakta oss här!

Tack för ditt intresse, du blir kontaktad snarast!

Medlemvillkor

AKTIVITETER

Samhällsbyggnadslänken anordnar ett antal studentaktiviteter under året tillsammans med våra medlemsföretag och knyter på så sätt närmare studenter och skapar kontakter i ett tidigt skede. 

bottom of page