top of page
cropped-header-1.png

AKTIVITETER

Excellencestipendium

Samhällsbyggnadslänken förvaltar excellencestipendet, ett pris som delas ut varje år till en student från vardera studentsektion som har utfört ett excellent och utmärkande arbete inom studentverksamheten. Excellencerna bjuds in att åka på studieresa tillsammans med företag och Samhällsbyggnadslänken. Respektive styrelse på studentsektionerna ansvarar för genomförandet av valet till excellence.

Inriktningsvalinformation

Kring årsskiftet arrangerar Samhällsbyggnadslänken tillsammans med representanter från branschen en informationsträff inför valet av inriktning t.ex för studenter i årskurs 2, Samhällsbyggnad. Denna informationsföreläsning anordnas som komplement efter ABE-skolans egen inriktningsvalinformation.

S-länkendagen

Under en dag i augusti välkomnar vi samtliga nyantagna studenter, på de till oss tillhörande programmen, till KTH med en dag fylld med inspirerande föreläsningar och studiebesök med syftet att föra studenterna närmare varandra inför deras framtida arbete tillsammans i branschen. ABE-skolan bjuds in att delta och hälsa de blivande teknologerna välkomna. Under S-länkendagen samlar vi drygt 60 engagerade studenterna i högre årskurser från samtliga program som hjälper oss arrangera dagen.

Årsmöte

Under föreningens årsmöte bestäms föreningens verksamhet, styrelse mm. ABE-skolans representanter deltar i årsstämman och är med och bestämmer föreningens verksamhet för nästkommande år.

Exjobbslänken

I vår exjobbsportal samlar och förmedlar vi exjobb från branschen och KTH. Det finns även möjlighet för studenter att söka samverkan genom att publicera egna förslag.

Du kommer till portalen genom att klicka på bilden ovan.

Medlemskonferens

Inför sommaren samlar vi medlemsföretagen samt KTH för en medlemskonferens för att diskutera aktuellt utbildningsinriktat innehåll. Konferensen fungerar som grund för samarbetet mellan branschen och KTH och ger möjlighet till många givande och intressanta diskussioner vars slutsatser kan komma att användas i framtida utbildningsinnehåll.

Sommarpraktik

På initiativ av Samhällsbyggnadslänken och Stockholms Byggmästareförening finns ett forum för studenter i lägre årskurser att möta branschen genom sommarpraktiksmingel. Ett första steg i studenternas framtida arbetsmarknad.

Gymnasiekampanjen

Samhällsbyggnadslänken anordnar varje år en kampanj "Framtidsbyggarna" med besök hos gymnasieskolor för att bibehålla ett högt söktryck till utbildningarna samt att i ett tidigt skede fånga gymnasieelevernas intresse för samhällsbyggnadsbranschen. Under kampanjen marknadsförs samtliga ABE-skolans program i samråd med skolan.

Open House Stockholm

Samhällsbyggnadslänken är en av grundarna till Open House Stockholm, en arkitekturfestival med syfte att involvera allmänheten i stadens utveckling och stimulera intresset för arkitektur och samhällsbyggande. Open House arrangeras i över 30 storstäder i hela världen. Open House Stockholm är ett naturligt sätt att knyta utbildningarna närmare varandra med ett minst sagt utbildningsrelaterat innehåll.

Studentaktiviteter

I samarbete med studentsektionerna anordnar Samhällsbyggnadslänken i form av bland annat lunchföreläsning tillsammans med våra medlemsföretag. Kontakta oss om ni har idéer på vad ni vill göra så hjälper vi till att förmedla rätt kontakter.

bottom of page