top of page

Slussbron

47643060232_0c8cf1845f_o.jpg

Slussen Boardwalk, vy från väst mot vattentorget. Illustration av DBOX.

På uppdrag av Stockholms stad har Skanska byggt en stålbro som är 140 meter lång, 45 meter bred, med en varierande höjd på en till sju meter och som väger omkring 3400 ton. Broentreprenaden är en totalentreprenad, vilket betyder att den bland annat omfattar planering, projektering, tillverkning, leverans samt montage av bro på brostöd.

 

Bron är designad av Foster + Partners, en global arkitektbyrå med bas i Storbritannien, som också har ritat en mängd spektakulära byggnader runt hela världen. I Sverige har de tidigare ritat nya Årstabron i Stockholm. Brons pilformade silhuett kommer sig av nivåskillnaderna mellan Södermalm och Gamla Stan. En ramp ner till Stadsgårdsleden ska också få plats i brons södra ända. Bron kommer att ligga lågt. Det innebär att den riskerar att utsättas för brand, antingen från en båt i slusskanalen under bron, eller från fordon. Brons hållfasthet har därför behövt utformas och dimensioneras för brand. Den har dessutom ett räcke som inte är av standardtyp utan har utökad krocktålighet, och som har tagits fram speciellt för bron.

Bron kommer att färdigmålas med en guldaktig nyans när den lagts på plats. Den gyllene färgen är vald för att harmoniera med de guldgula nyanserna på husen i Gamla Stan, och med vattnets glitter.

Källa: Skanska, läs mer här.

Se filmklippet ovan för att veta mer om Slussbron.

Val av tillverkare

Många kvalificerade underleverantörer svarade på Skanskas upphandling, både europeiska och kinesiska. Det som slutligen avgjorde val av leverantör var att den kinesiska tillverkaren CRSBG kunde tillverka och leverera bron i ett stycke inom den tidsram och med den kvalitet som Stockholms stad krävde.

I kvalificeringen ingick bland annat att verifiera att leverantörerna befanns acceptabla ur arbetsmiljösynpunkt redan innan anbudsprocessen påbörjades. Valet baserades sedan bland annat på att de har en modern produktionsanläggning anpassad efter storleken på konstruktionen, har bevisat bra kvalitet på tidigare levererade stålkonstruktioner och har relativt nya produktionsanläggningar bestyckade med modern produktionsutrustning med lyfthjälpmedel och grad av hög automation. Samtliga kinesiska leverantörer undersöktes noga på plats, och de reviderades bland annat avseende arbetsmiljö, etik och miljö. Till sist valdes CRSBG (China Railway Shanhaiguan Bridge Group) – en av de största brotillverkarna i världen – som leverantör av bron.

Produktionen skedde på två platser

I Shanhaiguan har man skurit plåtarna och automatsvetsat panelerna. I Zhongshan har sedan de olika delarna monterats, först till 72 sektioner, därefter till åtta segment som har målats fem gånger. Slutligen har hela den 140 meter långa och 45 meter breda bron monterats ihop. I Zhongshans hamn lyftes därefter hela bron till två pontoner med hjälp av två traverskranar som tar 2000 ton vardera. Pontonerna med bron flöts sedan in på ett nedsänkbart skepp, ett så kallat semi-submersible transport ship som sedan tar hela bron över havet till Stockholm. Metoden att lasta av och på genom att sänka själva fartyget har utvecklats bla för offshoreindustrins behov av att transportera stora oljeplattformar. Den gör det möjligt att hantera mycket stora laster. Att bygga och transportera bron i ett stycke ger flera fördelar. Man slipper en omlastning av bron till en lanseringspråm i Stockholm, och kvaliteten blir högre när skarvningen av de olika delarna kan ske under optimala förhållanden skyddat i en verkstad.

Se filmklippet ovan för att se hur bron monterades.

Montering på plats i Stockholm

Väl på plats i Stockholm sänktes skeppet ned igen. Själva sänkningsproceduren tog omkring tio timmar. Sedan bogserades pontonerna som bär bron av fartyget och in på plats mellan Stadsgårdsleden och Skeppsbron. Den operationen tog ungefär en dag. Bron flöt in på de specialtillverkade pråmarna in i de nya avbördningskanaler som ingår i den nya slusskonstruktionen, varefter pråmarna fylldes med vatten så att bron sänktes ned på sina stöd. Den sista biten om ungefär två decimeter justerades bron på plats med domkrafter och spakvinschar. Därefter fylldes pontonerna med vatten så att bron sänktes ned rakt på betongstöden.

Bron har en beräknad livslängd på minst 120 år, och dess transport har klimatkompenserats av ett FN-godkänt certifieringsorgan. Invigningen av bron skedde den 25 oktober 2021.

bottom of page