top of page

285 bostäder markanvisas i Kolkajen med sociala hållbarhetskriterer

kolkajen_1560x684.jpg

Visionbild av Kolkajen. Illustration: Adept & Mandaworks

Detaljplanen Kolkajen ligger invid vattnet Lilla Värtan och gränsar till Gasverket. 1500 bostäder ska byggas här samt 11000 kvadratmeter kommersiella ytor. Exploateringsnämnden tog beslut om markanvisning av 285 bostadsrätter/ägarlägenheter den 12 december 2019. Det innebär att nu är cirka hälften av bostäderna markanvisade i denna stora byggetapp. Under 2020 markanvisades 330 hyresrätter och 40 flytande studentbostäder. 

I Kolkajen planeras för 1500 nya bostäder varav 40 är flytande studentlägenheter, 2 förskolor och cirka 11000 kvadratmeter kommersiella ytor.

I området planeras för utomhusbad, båthamnar, parkområden, restauranger och caféer. Det kommer göra området till en plats för stockholmare att umgås och vistas på. Utbyggnaden i vattnet skapar också kanaler och en inre vattenbassäng som lämpar sig för olika aktiviteter.

Projektet har en preliminär och en översiktlig tidplan. Kontoret bedömer att granskning av detaljplanen kan ske tidigast under Q2 2020. For de kvarter som nu föreslås markanvisas bedöms byggstart kunna ske år 2024 och inflyttning år 2026. Fördröjningen i tid mellan antagen detaljplan och byggstart beror på de omfattande arbeten som staden ska utföra innan området kan bebyggas.

Kolkajen_Flygvy-2a-copy-1-3001x1962.jpg

Visionbild av Kolkajen. Illustration: Adept & Mandaworks

De två bolagen som har fått markanvisning i Kolkajen är Tobin Properties AB och Kärnhem Bostadsproduktion AB. Förutom att bolagen åtar sig att aktivt delta i Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsarbete, gäller ett antal sociala kriterier specifikt för Kolkajen. Bolagens entreprenörer ska skapa sysselsättning för personer från arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter i sina byggentreprenader. De ska ta fram koncept för att skapa bostads- och boendeformer som möter stockholmarnas behov idag och de som förväntas uppstå i framtiden, samt säkra de höga ambitioner staden har vad gäller utformning av områdets gestaltning för att göra området öppet och tillgängligt.

bottom of page