top of page

Bussterminal i Katarinaberget

32752766257_1203693805_o.jpg

Vänthall nya bussterminalen i Katarinaberget. Illustration av Link Arkitekter.

Nya Slussen ska bli en smidig och flexibel knutpunkt i kollektivtrafiken och bussterminalen i Katarinaberget, med sina många entréer och anslutningar, är en central del av lösningen. När tunnelbanan byggts ut till Nacka kommer Slussens bussterminal främst att användas av Värmdöbussarna och ett mindre antal bussar från Nacka.
 

Den nya bussterminalen byggs som en dockningsterminal med separat vänthall avskild från busstrafiken. Det ger en bekvämare, tystare och tryggare resenärsmiljö jämfört med dagens terminal där resenärerna korsar bussarnas körvägar. När bussen anländer är det bara att kliva ut ur vänthallen och upp på bussen.

Terminalen delas in i två olika zoner, en för ankomst med plats för 6 bussar och en för avgång med 17 hållplatser. Vid sidan av det kommer det att finnas ett område där upp till 20 bussar kan stå uppställda mellan turerna, så kallade reglerplatser.

Den nya terminalen tar höjd för befolkningsökningen i Nacka och Värmdö fram till 2050. Den ska främst användas av Värmdöbussarna i och med att tunnelbanan byggs ut till Nacka. När den nya tunnelbanan öppnar för trafik kommer en ny bussterminal vid Nacka centrum att hantera de flesta Nackabussarna.

Stockholms stad bygger den nya bussterminalen i Katarinaberget, SL kommer att äga och ansvara för driften när den är klar. Både Stockholms stad, Stockholms läns landsting, nuvarande Region Stockholm och staten är med och finansierar bussterminalen.

Källa: Region Stockholm, läs mer här.

Se filmklippet ovan för att veta mer om Bussterminalen i Katarinaberget.

Sprängsalvor mitt i Stockholm

Tvärtunnlar, en ankomsthall och en vänthall har under arbetets gång formats med hjälp av borriggar, sprängsalvor och utlastning av berg. Utöver detta görs flera anslutningar till tunnelbanan och det befintliga Katarinagaraget. I berget byggs teknikrum, en enorm vattenbassäng för sprinklersystem och en utrymningstunnel. Allt detta koncentrerat i berget under bostäder och byggnader - mitt i Stockholm.

Från berget har 650.000 ton bergmassor lastats ut. Det motsvarar ungefär 250.000 kubikmeter. Massorna fraktas till tre olika krossanläggningar där materialet sorteras och krossas. Senare kan massan användas för andra produktioner, vilket kan bidra till annan infrastruktur eller bebyggelse.

Källa: Stockholms Stad, läs mer här.

bottom of page