top of page
Trafikverket - Flertalet examensarbeten

Trafikverket - Flertalet examensarbeten

Är det dags för dig att skriva ditt examensarbete eller din uppsats under utbildningen? Här hittar du information hur du går tillväga för att göra examensarbete eller skriva uppsats hos oss.

Vi har en bred verksamhet som möjliggör examensarbeten av olika slag. Om du skriver ditt examensarbete hos oss får du möjlighet att lära känna Trafikverket samtidigt som du genomför ett kvalificerat arbete. Då vi arbetar i en föränderlig organisation varierar både mängden av examensarbeten och de ämnen som är aktuella.

Samhällsbyggnad, Energi och miljö, Byggteknik och design

bottom of page