top of page

Stadsljus (f.d Gasklockan)

Gasklockan.jpg

Illustration över Gasklockan. Illustration: Herzog & de Meuron

Vinnare i anbudstävlingen för Gasklockan är medlemsägda bostadsutvecklaren OBOS genom sitt dotterbolag Kärnhem Bostadsproduktion AB. OBOS är en av Nordens största bostadsutvecklare och har sedan tidigare tre markanvisningar i Stockholms stad.

Markanvisningen för Gasklocka 4 gäller cirka 320 lägenheter, en förskola samt lokaler i bottenvåningen. Huset som ska byggas på platsen blir ett landmärke som når cirka 110 meter över havet, och kommer att synas från många platser runt om i Stockholm. Fastigheten ligger på en höjd, mellan de nybyggda husen i Norra Djurgårdsstaden och de kulturhistoriska tegelbyggnaderna i Gasverket.

– Projektet är en del i vår storstadssatsning, där vi bland annat har tre markanvisningar sedan tidigare i Stockholms stad. Vi ser oss inte bara som bostadsutvecklare utan också som samhällsutvecklare, och för oss blir det därför viktigt att både tillvarata de värden som redan finns i området, säger Sofia Ljungdahl, VD för OBOS Nya Hem och ansvarig för OBOS storstadssatsning.

Projektet har en preliminär tidplan. Detaljplanen är antagen och bolaget kommer att samarbeta kring byggnadens utformning och slutliga gestaltning tillsammans med staden. Vidare pågår undersökning av berget och föroreningssituationen, som ska åtgärdas. Byggstart beräknas till år 2023 och första inflyttning till år 2026.

gasklocka-3-o-4_960x484.jpg

Illustration över Norra Djurgårdsstaden med Stadsljus (f.d Gasklockan) i bakgrunden. Illustration: White

Avtalet mellan Stockholms Stad och Oscar Properties

Stadljus, Gasklockan eller Gasklocka 4 som markanvisades till OBOS genom Kärnhem Bostadsproduktion AB har inte varit en enkel process. Projektet var tänkt att byggas av Oscar Properties som planerade för ett 170 meter högt hus med omkring 500 lägenheter, en längd som kommunen ansåg vara alldeles för hög. Stockholms Stad överklagade beslutet till Mark- och miljööverdomstolen som sedan beslutade om att maxhöjden för höghuset skulle vara 90 meter med närmare 300 lägenheter. 

Oscar Properties valde i november 2019 att inte betala in den överenskomna summan på 600 miljoner kronor till Stockholms Stad som en del av avtalet med motiveringen om att det återstår miljöåtgärder på marken som tidigare har varit förorenad. Till följd av detta valde Stockholms Stad av häva avtalet och i början av 2021 hålla en öppen anbudstävling för att hitta ett bolag som skulle genomföra projektet. 

markanvisning-gasklocka-3-och-4_galleribild.jpg

Flygfoto över Norra Djurgårdsstaden med markering av fastigheten. Bild: Stockholms Stad

bottom of page