top of page

KTH och Samhällsbyggnadslänken vid KTH tillsammans med 
Centrum för byggeffektivitet och Samhällsbyggarna bjuder in till konferens på temat livslångt lärande

Lyssna på intressanta talare från KTH och från näringslivet som berättar om arbetet med vidareutbildning. Dela dina tankar tillsammans med andra deltagare på konferensen. Här finns möjlighet att framtidssäkra det kompetenta samhällsbyggandet. 

Programmet presenteras längre ned.
Konferensen är kostnadsfri.  

8 november kl 13-17


Plats:
KTH Innovation, Teknikringen 1, KTH

KTH_Royal_Institute_of_Technology_logo.svg.png
loggatransparant justerad.png

Huvudarrangörer:

CBE_logotyp_cmyk.jpg

Medarrangörer:

Anmälan

Markerade med * innebär obligatoriska uppgifter. 

Kontakta info@samhallsbyggnadslanken.se vid frågor.

Tack för din anmälan!

Anmälan

Program 8 november 2023

Vi bjuder in dig som arbetar inom samhällsbyggnadsbranschen att bidra i utformningen av nästa generations utbildningsutbud vid KTH.

Hur ser vi till att kompetensen i branschen utvecklas i takt med samhällsutmaningarna? Hur bör ett lärosäte som KTH tänka för att bidra bäst till det livslånga lärandet i branschen?

Välkommen till en spännande eftermiddag!

konventionen

Konferensen modereras av Tina Karrbom Gustavsson,

Centrum för byggeffektivitet/KTH

13:00
Introduktion 

Björn Berggren, skolchef Arkitektur och Samhällsbyggnad (ABE), KTH

Rikard Espling, Samhällsbyggnadslänken vid KTH

 

13:10
Framtidens Utbildning inom arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

Eva Liedholm Johnson, grundutbildningsansvarig ABE-skolan, KTH

 

13:30
Livslångt lärande som en fortsatt kompetensförsörjning -
vad betyder det för arkitektur och samhällsbyggnad? 

Magnus Helgesson och Stefan Petersson, ansvariga för Livslångt Lärande vid ABE-skolan, KTH

 

13:50
Introduktion kring livslångt lärande inom samhällsbyggnadsbranschen. 
Johan Silfwerbrand, Centrum för byggeffektivitet/KTH
14:00
Branschens perspektiv på kompetensutveckling.

Dag Måhlstrand, Chief Innovation officer, Tyréns
Hans Celander, Head of competence
, Trafikverket
Helena Westergård, Utvecklingsledare lärande, Skanska​

 

14:30
Frågor och reflektioner
 
14:40
Fikapaus, mingel

 

15:00
Diskussion i "bikupor" - det livslånga lärandets HUR och VAD 

Gruppdiskussioner kring ett antal konkreta frågor runt livslångt lärande
 

16:00
Sammanfattning - huvudbudskap från bikupor 

David Nilsson, vice skolchef, ABE-skolan, KTH

 

16:30
Avslutning och tankar om fortsättningen

Joanna Messmer, Samhällsbyggnadslänken/Samhällsbyggarna 

 

16:45

After Work - på ett vattenhål i närheten (frivilligt - men indikera gärna intresse vid anmälan)

Bibliotek

Programmet är preliminärt och uppdateras löpande.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Talare

bber.jpeg
Björn Berggren
KTH
helg.jpeg
Magnus Helgesson
KTH
mahlstrand_dag_dsc8251.jpg
Dag Måhlstrand
Tyréns
evalj.jpeg
Eva Liedholm Johnson
KTH
spete.jpeg
Stefan Petersson
KTH
imageormyr.png.jpeg
Hans Celander
Trafikverket
9d43cb69-46ce-e511-80c7-00155d018517.jpg
Johan Silfwerbrand
Centrum för byggeffektivitet/KTH
danilsso.jpeg
David Nilsson
KTH
Helena.jfif
Helena Westergård
Skanska
rikard.jpg
Rikard Espling
Samhällsbyggnadslänken vid KTH
Joanna.png
Joanna Messmer
Samhällsbyggnadslänken/Samhällsbyggarna

Moderator

karrbom.jpeg
Tina Karrbom Gustavsson
Centrum för byggeffektivitet/KTH
bottom of page