top of page

"Länken till framtidens kompetens”

logga 2021.png
arkitekur.png

Vi skapar en naturlig samverkan mellan arkitekter, ingenjörer och andra specialister redan från studietiden.

Som medlem blir man en del av samhällsbyggnadssektorns samlade forum för direktkontakt med utbildning och forskning vid KTH.

U-huset.png
abeskolan.png

En perfekt matchning mellan arbetsmarknadens behov och KTH-studenternas kompetens och förväntningar.

Styrelsen 23/24

Representanter från branschen

Andreas Behm Fredin, Tyréns, Ordförande

Katja Leander, Vasakronan

Sofie Jonsson, Skanska

Hans Celander, Trafikverket

Rafed Sadek, Installatörsföretagen

Daan Cedergren, Sweco Architects

Erika Hann, Byggföretagen
                   Stockholms Byggmästareförening

Charlotte Ljungberg, Akademiska Hus

Representanter från KTH ABE-skolan

Björn Berggren, Skolchef

Johan Silfwerbrand, Byggvetenskap

Luigia Brandimarte, Universitetslektor

Stefan Petersson, Universitetsadjunkt

Studentrepresentanter

KTH-studenter representeras av adjungerade ledamöter,
utsedda av studentsektionerna. Dessa är i huvudsak
studentsektionens ordförande och/eller näringslivsansvariga.

AKTIVITETER I ÖVERSIKT

årshjul s-länken 2223.png
bottom of page