top of page

Värtahamnen - En ny hotspot i Stockholm

illustration-vision-vartahamnen.jpg

Illustration över Värtahamnen. Illustration från Vartahamnen.se

Värtahamnen är en del av Stockholms innerstad. Ingen annanstans kan vi framöver få så mycket av det bästa i Stockholm på en så begränsad yta. Hit kommer människor som vill vara en del av Stockholms tillväxt och som gillar att staden tar för sig. Stadsdelens tydliga identitet med öppenhet, busighet, citypuls, vatten, stora kryssningsfartyg och spännande historia signalerar en stolthet och lockar både till arbete och fritid. Våra mål är höga när det gäller att skapa Stockholms mest attraktiva stadsdel.

Värtahamnen är också en del av Norra Djurgårdsstaden. Hamnverksamheten blir nu en spännande integrerad del i området tillsammans med havsnära arbetsplatser och bostäder. Denna unika plats gör att vi som långsiktiga fastighetsägare känner ett extra ansvar för att skapa det som är dagens destination och morgondagens kulturarv. Tillsammans är vi delaktiga i stadsutvecklingen och tar ett ansvar för att skapa det som är unikt och hållbart. I Värtahamnen möts stora utmaningar och fantastiska möjligheter. Vi vill göra rätt från början. Social hållbarhet är en ledstjärna utöver de ambitiösa miljömål, som tidigare satts upp för stadsdelen.  De kommersiella fastigheterna med moderna kontor och arbetsplatser för framtiden har en unik position i att sätta prägeln på området. Byggnaderna är scenen för livet 24 timmar om dygnet, veckan igenom, året runt.

Se filmklippet ovan för att veta mer om Värtahamnen.

Modernt och busigt

Värtahamnen fokuserar framöver på människan och det vi önskar med våra liv. Attraktionen i den levande stadsdelen sitter i mellanrummen mellan husen, aktiviteterna, atmosfären och i byggnadernas olika funktioner.

 

Mötet mellan den ambitiösa arkitektoniska utformningen av de nya byggnaderna står i spännande kontrast till den historiska platsen och hamnmagasinen. Den omedelbara närheten till den livfulla färje- och kryssningstrafiken med mängder av internationella passagerare skapar en puls till stadsdelen, som få kan erbjuda. Havets böljande vågor står i kontrast till husens resliga fasader och grönskans prunkande.

 

Det offentliga rummet är busigt och inte tillrättalagt. Besökare och boende finns sida vid sida i de öppna kontoren, sköna caféerna och det breda kulturella utbudet.

 

Den hållbara stadsdelen har stadens högst satta miljömål, men präglas också av social hållbarhet med sina välkomnande offentliga rum, spännande parker, gröna takterrasser, inbjudande kajer och familjära atmosfär.Allt som finns i Stockholm finns i Värtahamnen. Du väljer själv om du vill vara uppkopplad eller nedkopplad. Inne eller ute. Positiv eller negativ. På eller av.

 

Till och från området kommer du snabbt och lätt med en väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik både på land och på vattnet i kombination med gående, cyklar, båtar, bilar och spårväg.

 

Stadsdelen attraherar människor som bygger framtiden och som väljer Stockholm framför andra storstäder i världen. De är medarbetare som väljer företag och sina arbetsplatser. Därför är den mänskliga skalan – det lilla i det stora – avgörande. Det är människorna som bygger stadsdelen. Som fastighetsägare tillhandahåller vi scenen.

21.-banan-kompaniet.jpg

Banankompaniets lokaler i hamnen. Foto: Okänd fotograf, 1952, Stockholms stadsarkiv.

Historia

Värtahamnen har varit hem för många klassiska företag genom åren. Olson & Wright drev till exempel den första svenska frakt- och passagerarlinjen till Nordamerika och Nyman & Schultz var ett legendariskt reseföretag, profilerade på tjänsteresor. I Värtahamnen fanns också Nordstjernan och A. Johnson & CO:s gamla lokaler. 1931 invigdes Fordhuset. Enligt Fordkoncernens centrala direktiv skulle företagets byggnader världen över ligga i arkitekturens och teknikens framkant. År 1994 flyttade Ford från hamnen och byggnaderna togs över av Stockholms Hamnar. Det välbevarade Fordhuset går nu under namnet Magasin 10 och räknas till de kulturhistoriskt mest värdefulla byggnaderna i området. 

År 2019 fyllde Banankompaniet 110 år. Sjuttiotvå miljoner bananer lagras och mognas årligen i lokalerna som funnits i hamnen sedan 1927. Huvudbyggnaden kom tidigt att kallas för ”Banantemplet” och utgjorde hjärtat i hamnens bananhantering. Där hade Banankompaniet tillgång till egen kaj, lastkranar samt stora lagerutrymmen för upp till 20 000 bananstockar. I lagerlokalerna installerades, efter de allra senaste rönen, speciella bananmogningsboxar som isolerades på insidan med kork. Mellan 1994 och 1996 renoverades fastigheten och 18 stycken nya, moderna bananmogningsrum installerades. Ett av de ursprungliga mogningsrummen från 1927 bevarades och fungerar idag som ett litet museum över Banankompaniets historia.

bottom of page