top of page

Delta i studentaktiviteter under våren

Träffa studenterna och samtala om ett aktuellt tema, följ med på våra aktiviteter under våren där ni som medlemsföretag får möjlighet till utbyte med studenterna. I samarbete med Vårbalen på Samhällsbyggnadssektionen arrangerar vi årligen aktiviteter riktade mot studenter tillsammans med våra medlemsföretag. I år arrangeras digitala lunchföreläsningar. Som medlemsföretag deltar man gratis i dessa aktiviteter och det är först till kvar. En undersökning har gjorts bland studenterna och följande teman har önskats av studenterna:- Miljö - Att jobba i covidtider - En dag på jobbet

Vill ni bidra och prata kring något av områdena ovan? Eller har ni egna idéer och förslag? Kontakta oss för mer information samt bokning. Aktiviteterna planeras att genomföras under april och maj.

Comments


bottom of page