top of page

Fastighetsägare 

BRF Skönstaholm

År för byggnation 

1950-1952

Arkitekter 

Arkitekter: Nils Sterner och Erik F. Dahl. Landskapsarkitekter: Walter Bauer och Erik Anjou (kvartersmark) samt Holger Blom och Erik Glemme (allmän platsmark).

Utmärkelser 

Skönstaholm är klassat som särskilt värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt (grön klass) av Stadsmuseet i Stockholm. Skönstaholm bär Samfundet S:t Eriks blå kulturhusskylt.

Hemsida www.skonstaholm.se // Instagram: @skonstaholm

  • Café, fik eller restaurang finns i närheten

bottom of page