top of page
Konferens.png

Samhällsbyggnadslänken vid KTH och
Centrum för Byggeffektivitet bjuder in till konferens

Samhällsbyggnadslänken tillsammans med Centrum för Byggeffektivitet på KTH bjuder in till konferens på temat cirkulärt byggande.

Lyssna på intressanta talare och dela dina tankar tillsammans med andra deltagare på konferensen.

Här ges också möjlighet att träffa KTH studenter.

Programmet presenteras längre ned på sidan.
Konferensen är kostnadsfri.  

16 november kl 12-17


Plats:
Snickarhallen, Drottning Kristinas väg 65. Obs: Ny lokal!
KTH

CBE_logotyp_cmyk.jpg
loggatransparant justerad.png

Anmälan är stängd

Program 16 november 2022

konventionen
12:00-12:45   Samling, gemensam lunch


12:45-13:00   Välkomsthälsning

Johan Berg ordf Samhällsbyggnadslänken
Johan Lins ordf Centrum för Byggeffektivitet 


 
13:00-14:00   Föredrag, anföranden
Handlingsplan för cirkulärt byggande 2021-2024, Örjan Lönngren - Stockholms stad
 
- ReCreate - återbruk av fabricerade betongelement, Kjartan Gudmundsson - KTH

- Innovationsprojekt med halverad klimatpåverkan, Emil Renström - NCC

- Examensarbete Återbruk och återvinning: En undersökning av tegelfasad och betongstomme i en industrifastighet, Elias Eriksson & Tobias Eriksson - KTH


14:00-14:45   Panelsamtal

Moderatorer: Rikard Espling - Samhällsbyggnadslänken & Louise Holmstedt - Bengt Dahlgren

 
14:45-15:00   Paus/fika


15:00-15:50   Dialogcafé
 
Utbyte av erfarenheter och tankar, nätverkande
Teman:
  1. Vart ska vi och vad ser vi framöver?

  2. Vad är nyttan (möjligheter) med cirkulärt byggande dvs varför ska vi göra detta?

  3. Vilka hinder och möjligheter finns särskilt med avseende på återbruk av material och produkter?

  4. Var står vi idag (dagsläget)?

  5. Hur kan vi samverka framöver dvs Hur går vi fram?


15:50-16:00   Summering/avslut

I direkt anslutning till konferensen genomförs Samhällsbyggnadslänkens årsmöte

Handlingar hittar du här.

16:00-17:00   Samhällsbyggnadslänkens årsmöte

Programmet är preliminärt och uppdateras löpande här på webben.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Läs mer om föredragen

Talare

-2211_klar-Kopiaedit.jpg
Örjan Lönngren
Stockholms stad
kjartan.jpeg
Kjartan Gudmunsson
KTH
CV-Bild.jpg
Emil Renström
NCC
Elias Eriksson.jpg
Elias Eriksson
Student, KTH
20220808_225523 (1).jpg
Tobias Eriksson
Student, KTH

Moderatorer

rikard.jpg
Rikard Espling
Samhällsbyggnadslänken vid KTH
20220607_C1S_P_A_M_0095.jpg
Louise Holmstedt
Bengt Dahlgren
bottom of page