top of page

Årlig Don/Professormiddag: En kväll av insikter och nätverkande inom samhällsbyggnad

Björn Berggren, skolchef, ABE-skolan på KTH
Björn Berggren, skolchef, ABE-skolan på KTH

Den 5 februari deltog representanter från Samhällsbyggnadslänken på den årliga Don/Professormiddagen. Till årets middag bjöds Donar, skolledning och professorer på ABE-skolan vid KTH in. Under middagen deltog även studenter från styrelsen för Samhällsbyggnadssektionen.


Samhällsbyggnadslänken vid KTH och Don-orden har sedan länge ett nära samarbete. Inte minst genom mentorskapsprogrammet, där Donar medverkar som mentorer och vägleder studenter på Samhällsbyggnadsprogrammet. Dessutom är både Samhällsbyggnadslänkens ordförande Andreas Behm Fredin och vd Rikard Espling Donar.

Kvällen bjöd på samtal om aktuella ämnen och erfarenhetsutbyte, tankar och idéer. Allt för att alla ska vara så insatta som möjligt i vad som händer på KTH samt vad som sker i branschen.

 

Värd för årets middag var Don Viridis, Anna Denell på Vasakronan. Stort tack till Anna!Samhällsbyggnadslänken fortsätter arbetet med att vara länken mellan akademi och näringsliv!

bottom of page