top of page

Från klassrum till karriär: Samhällsbyggare underlättar studenternas inriktningsval

Uppdaterat: 13 maj

I årskurs 2 på Samhällsbyggnadsprogrammet står många studenter inför ett klurigt beslut: vilken inriktning ska de välja och vad händer efter studierna? För att ge studenterna vägledning och inspiration bjöd Samhällsbyggnadslänken vid KTH in till en informationsträff inför inriktningsvalet.Studenterna fick träffa yrkesverksamma inom branschen, alla med en gemensam bakgrund av att ha gått Samhällsbyggnadsprogrammet på KTH. Under två panelsamtal, som modererades av Joanna Messmer från Samhällsbyggnadslänken vid KTH, delade representanterna med sig av sina erfarenheter och berättade om sitt nuvarande arbete samt hur arbetet inom branschen ser ut.I första panelsamtalet deltog Patrik Carlsson, Fabege; Emil Svensson, Trafikverket; Gabriel Manne, Stadsbyggnadskontoret; Emmy Gustafson, Vasakronan och Hawler Rabun, Trafikkontoret, Region Stockholm.

 

Panelen i det andra samtalet var Ellen Wolff, Tyréns; Emil Johansson, Skanska; David Barkels, Bjerking; Daniel Berglund, Tyréns; Henrik Örn, Sweco; Jacob Lips, egenföretagare och Anna Nordlöv, Sweco.

 

Efter panelsamtalen hade studenterna möjlighet att mingla och ställa frågor till branschrepresentanterna, vilket gav studenterna en djupare förståelse för olika karriärvägar och möjligheter som finns efter examen.

 

Stort tack till alla deltagare!

 

Informationsträffen är ett komplement till KTHs inriktningsvalsinformation och syftar till att ge studenterna den inspiration och kunskap de behöver inför sitt inriktningsval.

Bình luận


bottom of page