top of page

Goda kontakter i stegen mot framtiden - Mentorsprogram för framtidens samhällsbyggare

Idag startade vi i gång mentorskapsprogrammet som riktar dig till de som går på någon av utbildningarna som tillhör Samhällsbyggnadssektionen.

Camilla Löfgren, ordförande Don-orden, presenterar programupplägget.

Programmet har initierats av Samhällsbyggnadssektionen och genomförs nu som en pilot under ett år med studenter i årskurs fem och arrangeras i samarbete mellan Don-orden, Samhällsbyggarna och Samhällsbyggnadslänken vid KTH.

Mentor Jan Kjellson tillsammans med adept och näringslivsansvarig Klara Marntell.

- Om man ser det som en film så är det ni som spelar huvudrollen och vi som spelar birollen, säger Jan Kjellson till adepterna på frågan om hur mentorsprogrammet ska genomföras.

Lars Benton berättar för studenterna om sin tid på KTH.

- Som student är det oerhört viktigt och värdefullt att skaffa goda kontakter i näringslivet, för dessa har du sedan med dig när du kliver ut i arbetslivet, säger Joanna Messmer, kanslichef, Samhällsbyggnadslänken vid KTH.


Mentorerna är eller har varit yrkesverksam inom området och väljs ut just för adeptens behov. Efter avslutat program får adepterna ett bredare kontaktnät och nya perspektiv.

 

- Vi är glada att adepterna får möta så bra och erfarna mentorer nu under piloten. Jag vill tacka alla mentorer som anmält sig till att vara en del av detta, säger Joanna Messmer.


Camilla Löfgren, ordförande i Don-orden, lär känna sin adept.
Bertil Rosquist, mentor och ordförande i Samhällsbyggarna region Storstockholm tillsammans med sin adept.bottom of page