top of page

Gymnasiekampanjen

Gymnasiekampanjen är pågående och studenterna är sedan november igång med kampanjförberedelserna. Målet med kampanjen är att locka fler gymnasieelever att söka till samhällsbyggnadsrelaterade utbildningar på KTH.

Kampanjen har nylanserats till att vara en helt digital kampanj och arbetar nu med fokus på spridning via sociala medier samt digitala utskick via Gymnasieskolorna egna kanaler. Vi passade också på att ge kampanjen ett ansiktslyft. Via kampanjen sprids information om utbildningarna, information från branschen och information kring studentlivet. Kampanjen finns på www.framtidsbyggarna.se eller på instagram @framtidsbyggarna och drivs av studenter i årskurs fyra på Samhällsbyggnad som samlar pengar till sin examensresa.

Samhällsbyggnadslänkens kansli projektleder och administrerar kampanjen.

Comentarios


bottom of page