Praktikmingel 2022!

Tillsammans med Stockholms Byggmästarförening och Byggföretagen arrangerades ett mingel för tredje året i rad mellan studenter och företag inför sommarpraktik 2022! För oss är det viktigt att studenter tidigt får lära känna branschen och bli väl rustade för sitt framtida arbetsliv, det glädjer oss därför att branschen har visat ett stort intresse för studenter i de lägre årskurserna.


Senaste inlägg

Visa alla

Träffa studenterna och samtala om ett aktuellt tema, följ med på våra aktiviteter under våren där ni som medlemsföretag får möjlighet till utbyte med studenterna. I samarbete med Vårbalen på Samhälls