top of page

Studenter och företag möttes på mingel inför sommarpraktik

För att hjälpa till att göra steget mellan studier och arbete kortare bjöd Samhällsbyggnadslänken vid KTH tillsammans med Stockholms Byggmästareförening och Byggföretagen in till mingel inför sommarpraktik/jobb.


Erika Hann, Byggföretagen/Stockholms Byggmästareförening och Rikard Espling, Samhällsbyggnadslänken vid KTH hälsade välkomna.

Sommarpraktik/jobb är ett utmärkt sätt att förbereda sig för sin kommande yrkesroll och få tillfälle att uppleva och få en inblick i hur det är att arbeta inom bygg- och anläggningsbranschen. Det är också viktigt att tidigt i studierna få grepp om samhällsbyggnadsbranschens olika delar.


Under minglet den 19 februari fick studenter från årskurs 1 och 2 på Samhällsbyggnadsprogrammet möjlighet att träffa och presentera sig för representanter från JM, JM Entreprenad, JVAB, Zip-Up och Åke Sundvall, samtidigt som de fick insikt i företagens verksamheter och karriärmöjligheter.Efter minglet gavs studenterna möjlighet att söka sommarpraktik eller sommarjobb hos de deltagande bygg- och anläggningsföretagen, vilket inte bara öppnar upp för praktisk erfarenhet utan även för framtida karriärmöjligheter.

 

Genom praktikminglet strävar vi efter att skapa en bro mellan teori och praktik för att förbereda nästa generation samhällsbyggare på bästa möjliga sätt.

Comments


bottom of page