top of page

"Länken till framtidens kompetens”

logga 2021.png
arkitekur.png

Vi skapar en naturlig samverkan mellan arkitekter, ingenjörer och andra specialister redan från studietiden.

Som medlem blir man en del av samhällsbyggnadssektorns samlade forum för direktkontakt med utbildning och forskning vid KTH.

U-huset.png
abeskolan.png

En perfekt matchning mellan arbetsmarknadens behov och KTH-studenternas kompetens och förväntningar.

Styrelsen 22/23

Representanter från branschen

Andreas Behm Fredin, Tyréns, Ordförande

Katja Leander, Vasakronan

Sofie Jonsson, Skanska

Hans Celander, Trafikverket

Hans Söderström, Installatörsföretagen

Daan Cedergren, Sweco Architects

Erika Hann, Byggföretagen
                   Stockholms Byggmästareförening

Styrbjörn Rudfelt, Akademiska Hus

Representanter från KTH ABE-skolan

Björn Berggren, Vice Skolchef

Eva Liedholm Johnson, Programansvarig Samhällsbyggnad

Johan Silfwerbrand, Byggvetenskap

Studentrepresentanter

KTH-studenter representeras av adjungerade ledamöter,
utsedda av studentsektionerna. Dessa är i huvudsak
studentsektionens ordförande och/eller näringslivsansvariga.

30

Över trettio års arbete

40

Medlemsföretag

5

Högskoleprogram

10

Aktiviteter per år

AKTIVITETER I ÖVERSIKT

årshjul s-länken 2223.png
bottom of page