top of page

Länken till framtidens kompetens!

Vi är föreningen för samverkan mellan KTH och samhällsbyggnadsbranschen.
Genom vår verksamhet främjar vi kunskapsutbyte och nätverkande inom samhällsbyggnadssektorn genom olika evenemang och aktiviteter.


Föreningen fungerar som en länk mellan studenter och yrkesverksamma inom branschen samt KTH och skolans för arkitekter och samhällsbyggnad. Vi strävar efter att ge studenterna insikter om aktuella trender och utmaningar inom området och kontaktvägar ut i samhällsbyggnadsbranschen. Genom att arrangera olika aktiviteter och projekt bidrar föreningen till att öka medvetenheten och intresset för samhällsbyggnadsfrågor bland studenterna på KTH. Föreningen arbetar också för att främja olika forsknings- och utvecklingssamarbeten mellan KTH och samhällsbyggnadsbranschen. 

bakgrund.png

ABE-skolan på KTH

Skolan för arkitektur- och samhällsbyggnad vid KTH (ABE-skolan) utbildar och forskar om framtidens samhälle; om hur städer, byggnader och infrastruktur ska utformas och byggas och om hur institutioner och regelsystem bör utvecklas för att ge goda villkor för samhälle och näringsliv.
Skolans verksamhet fångar hela byggprocessen från idé, design och planering till produktion och förvaltning av byggnader och anläggningar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Våra studenter

logga 2 vektor vit_edited.png
logga 2 vektor vit_edited.png
logga 2 vektor vit_edited.png
logga 2 vektor vit_edited.png
logga 2 vektor vit_edited.png

Vi samverkar med och verkar för samtliga studenterna inom ABE-skolan:

 

logga 2 vektor vit_edited.png

Utöver det samverkar vi med och verkar för:

 

w_edited_edited.png
isb_edited_edited.png
a_edited_edited.png
s_edited_edited.png

Detta innebär att vi har nära kontakt och kontinuerligt samarbete med studentsektionerna:
 

bakgrund_edited.jpg

Våra medlemmar

Våra medlemmar speglar hela samhällsbyggnadsbranschen, 
exempelvis arkitektbyråer, teknikkonsultföretag, bygg- och fastighetsbolag,
kommuner och myndigheter samt branschföreningar. 

Som medlem blir man en del av samhällsbyggnadssektorns samlade forum för
direktkontakt med utbildning och forskning vid KTH. 

Rikard.jpeg

Vi lever i en föränderlig värld och vi alla måste bidra till att skapa bästa tänkbara kompetens för att möta framtiden.

Tillsammans kan vi hjälpas åt med miljöfrågor och nya energisystem, det kräver kompetens och resurser!

Rikard Espling

Vd, Samhällsbyggnadslänken vid KTH

Quotation-Mark-Transparent_edited.png
  • icons8-newsletter-100
bottom of page