top of page

30

Över trettio års arbete

Norra 

Djurgårdsstaden

236

hektar mark, varav 28 % är sanerat.

3066

bostäder är inflyttade varav 53 % är hyresrätter.

5790

bostäder är markanvisade till 48 olika byggaktörer.

11

förskolor, 1 grundskola och 1 idrottshall är klara.

126467184_3438013536252395_2951990121298152135_n.jpg

Norra Djurgårdsstaden - Allmänt

I Norra Djurgårdsstaden möter staden hamn, vatten, nationalstadspark och kulturhistoriska miljöer. Här ska det till byggas minst 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser. Tidigare stängda industrimiljöer omvandlas till öppna och levande stadsmiljöer. En ny spännande del av Stockholm växer fram med helhetslösningar som bidrar till resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan.

Lilla Lidingöbron

Lilla Lidingöbron blir med sina 750 meter en av Sveriges längsta järnvägsbroar och betydligt bredare än den nuvarande bron. Den får flerfiliga gång- och cykelbanor för bättre framkomlighet och säkerhet och dubbla spår för tätare turer med Lidingöbanan.

Implenia Sverige AB har uppdraget att bygga Lilla Lidingöbron och arbetet startade sommaren 2019. Gamla Lidingöbron finns kvar och är i drift tills Lilla Lidingöbron står klar, 2022-2023. 

lidbron1.jpg
Kolkajen_Flygvy-2a-copy-1-3001x1962.jpg

Kolkajen

I Kolkajen planeras för 1500 nya bostäder varav 40 är flytande studentlägenheter, 2 förskolor och cirka 11000 kvadratmeter kommersiella ytor.

I området planeras för utomhusbad, båthamnar, parkområden, restauranger och caféer. Det kommer göra området till en plats för stockholmare att umgås och vistas på. Utbyggnaden i vattnet skapar också kanaler och en inre vattenbassäng som lämpar sig för olika aktiviteter.

Stadsljus

Markanvisningen för Gasklocka 4 gäller cirka 320 lägenheter, en förskola samt lokaler i bottenvåningen. Huset som ska byggas på platsen blir ett landmärke som når cirka 110 meter över havet, och kommer att synas från många platser runt om i Stockholm. Fastigheten ligger på en höjd, mellan de nybyggda husen i Norra Djurgårdsstaden och de kulturhistoriska tegelbyggnaderna i Gasverket.

Stockholms första plusenergihus

Att bygga energieffektiva flerbostadshus som också producerar stora delar av eller mer än sitt eget energibehov, är en utmaning. Hela processen från projektering till färdigt hus har präglats av samarbetet mellan projektansvariga för att tillsammans hitta bästa tänkbara lösningar. Det har bidragit till att ribban har höjts för vad som är möjligt att åstadkomma när det gäller energianvändning.

De system inom energisnålt byggande som Stockholmshem har testat i tidigare projekt har här kombinerats i en ny helhetslösning. Innovationen utgörs av en kombination av ett 20-tal tekniklösningar, där var och en för sig ligger i framkant.

Kvarteret Muddus

Kvarteret Muddus är ett bostadskvarter i Stockholm, beläget i nordvästra delen av Norra Djurgårdsstaden. Kvarteret omges av Storängstorget i norr, Lövängsgatan i öster, Madängsgatan i söder och Storängsgatan i väster. Hela fastigheten består av ett enda kvarter som bebyggdes åren 2014 till 2016 efter ritningar av Wingårdh arkitektkontor och var ett av de nominerade bidragen till arkitekturtävlingen Årets Stockholmsbyggnad 2016.

Muddus-Storängstorget-Stockholm-047.jpg
bottom of page